HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 030. - No. 036.

Date 1713. március 27.
Description

8 oldal latin, eredeti.

Text

”Conscriptio”, melyet Erös Gábor szatmári officiális készített. (Összeírás: subditusok neve, állataik, postfunduália, úrbéres szolgáltatásaik.)
Visszafoglalt és elkobzott javak összeírása: tisztségek (bíró, pap, ispán, kántor). – Jobbágyok névvel. – Testvérek, fiak száma. – Lovak, ökrök, tehenek, disznók, juhok, kecskék, méhek száma. – Telkek nagysága (1/4, 1/3, 2/4, 1/2). – Szántók holdakban, bevetett kassai köböl (minden holdba egy köböl.) – Rétje, szőlője senkinek sincs. – Elhagyott telkek névvel, nagyságát is megadja. – Makkos erdeje nincs, fenyői épületfára elegendők. – Serfőző, vám, kocsma, mészárszék nincs. – Malma földesúrnak nincs. – Munkát földesúr tetszése szerint végeznek, erre az évre fizettek helyette. – Halastó, halászásra alkalmas víz nincs. – Egész telek után 8 forint cenzust fizetnek. – Ha valaki elhagyott telket akar használni, a tiszt engedélyével teheti, felét fizeti mint az egész telek után.
Saját malmuk van 3 kőre, negyedik kallómalom, taxát adnak érte. – Bárányból és kecskéből huszadot adnak, 15–16 után is, ha tíznél kevesebb van, megváltják. – Sertéstized nincs, minden sertés után fizetnek, malacokért kevesebbet. – Méhek után fizetnek. – Gabonából tized nincs. – Földesúr juhai és kecskéinek száma helységenként. – Lelkészek földesúrnak évi 4 forintot fizetnek.
Br. Zsenyei Istvántól, Eötvös Miklóstól visszafoglalt javak. (Szatmár m.)
Zsenyei István birtokai: Hukliva – Tamalos – Kanora
Eötvös Miklós: Strabicso
Pap Mihály: Remete

Content provider