HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 030. - No. 018.

Date 1702. május 26.
Description

72 oldal, latin, egyszerű másolat. 2 példány.

Text

”Conscriptio”, melyet Kalmanczay István készített. (Összeírás: az oppidumok területén lévő szántó, kaszáló, legelő, erdő, vetés, subditusok neve, az oppidumok bevétele.)
Erdő nincs – Folyóvíz nincs – Földbe ásott lakóházak. – Szántók, őszi és tavaszi alá. – Kaszálók – Legelők – Sessiok utáni szolgáltatás nincs. – A terület egy részét évenként kiosztják maguk között művelésre, a többi legelő marad. – Földeladási tilalom. – Szabad költözködés. – Új telepesek felvétele 12 forint és egy csizma szolgáltatása ellenében. – Magisztrátus tagjai = 1 hadnagy és 12 társa, kik fizetést nem kapnak, hanem csupán a bírságok összegéből részesednek és mentesek a beszállásolás alól. – kocsma – mészárszék – serfőző – szárazmalom – Kiváltság szerinti mentesség kilenced és tized alól, ennek helyében a kamarának adnak 500 köböl gabonát. – háztulajdonosok név szerint – jövevények név szerint – Zsellérek, kik hajdú családba nősültek és a feleségek jogán kiváltságosak. – révvám – kereskedő nincs – kézműves = kevés – közös tulajdonban lévő puszták – Egri káptalani város mint hajdúváros (Polgár). – Hajdúvárosok jövedelmének összesítése.
Hajdúvárosok összeírása.
(Szabolcs m.): Nánás – Dorogh mezőváros – Hatház – Vámos Percs – Beszermény – Szoboszló mezőváros – Polgár mezőváros

Content provider