HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 029. - No. 044.

Date 17. század vége
Description

36 oldal német, egyszerű másolat, keltezetlen, korára tartalma utal.

Text

"Beschreibung" (Összeírás: művelt szántó, kaszáló, erdő, keresztény és török földesúr, adó, becsli az úrbéres bevételt.)
Kaposvárnak Szigettől és Kanizsától való távolsága mérföldekben. Majorja félórányira a várostól. A város 200 házból áll, huszárok és hajdúk lakják. A fiscusé, mert a török időkben török székhely volt, régi birtokosa ismeretlen. Praediumának birtokosa. Lakói katolikusok, sok luteránussal. – Censust, tizedet, kilencedet nem fizetnek, szabadok alóla, ezért nem is veszi becslésbe a várost.
Falvaknál annak Kaposvártól való távolsága. Szántók holdakban, jó és rossz külön megadva. Erdő, rét holdakban. Birtoktörténeti adatok, török és magyar földesúr neve, részére adott pénzösszeg. Török császárnak fizetett adó. Malom. Hozzátartozó elhagyott falvak, egykori birtokosaik nevével, erdeivel, rétjeivel. Fizetett kilenced, tized. – Minden falu után becslés: telkek száma (nagysága is), értéke; elhagyott telkek száma, értéke; malombér értéke; kocsma és mészárszék értéke; kilenced értéke. Az egész értéke, utána hozzáadja az erdő, és a hozzátartozó elpusztult falvak értékét.
Kaposvár districtus, birtokos részben a királyi fiscus.
(Somogy m.): Kapusvar város – Tupolnar (praedium) – Aszalo – Ujfalu (praedium) – Szamol (praedium) – Csigal (praedium) – Veczelak (praedium) – Egres – Bogdan (praedium) – Ujrada (praedium) – Polaj (praedium) – Raczegres – Szücz (praedium) – Csoknia – Beo (praedium) – Jolva (praedium) – Szt. Pal – Variasker – Borenczlak (praedium) – Semenda (praedium) – Varviz – Szapuli (praedium) – Kisfalu – Bevel (praedium) – Pölöske – Kislak – Döröske – Gyarmath – Cserinfa – Szt. Balas – Homok (praedium) – Dechias (praedium) – Szt. Pál – Nadasd – Santos – Teszel (praedium)

Content provider