HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 029. - No. 020.

Date 1676. július 30., Kalló
Description

25 oldal latin, eredeti.

Text

"Conscriptio", melyet Draheim Vilmos praefectus készített. (Összeírás: subditusok neve, állataik, úrbéres szolgáltatásaik, allódiális javak, épületek.)
Birtoktörténeti adatok, régi birtokosok neve, milyen címen szállt a fiscusra. Kállón nemesi telek, nem nagyon tág, zsindellyel fedett házzal, boros pincével, kocsmával, mészárszékkel, most építették újjá. Mellette szérű, háromszor nagyobb a teleknél, itt fejték a juhokat, a mostani provisor házat és istállót építtetett. – A vár alatti alsó részen csűr, közel a várhoz, ököristálóval, kunyhóval, egykor a béresek szállása volt. Ezelőtt 20 évvel a kállói 3 db. szántót 3 nyomásra osztották, nagyságuk. Mivel a földeket 2 ekével nem lehet megművelni, a többi bérbe van adva tizedért ("sub). – A csűr mellett mező, melyet rétként kaszálnak, 25 kazal, 50 szekér szénát terem. Kocsma február-tól júniusig fiscusé, júliusban kapitányoké, augusztus-november a városé, december-január a kapitányoké. Kállóhoz tartozó Szállás praedium, szántók, rétek nagysága. Szegegyház elhagyott falu, Fejér Toors 6 rutént telepítettek. 1674–75. mentesek voltak a munkától, 1676-ban 12 napot dolgoztak; Rákóczi Ferencnek volt itt legnagyobb része, neki mindenki évi 1 imperiálist adott; a fiscus jobbágyai is ennyire vannak kötelezve. Erdőben faizás tilos, csak a vár részére szolgál. – Négy béres van, bérük: 12 denár, egy szűr, 1 tunika, abaposztó bocskor, süvegre 60 den., 12 köböl búza, 1 disznó v. 3 Ft., 5 mérő len, fél köböl köles, puliszkára Szt. Györgytől Szt. Mihályig minden nap egy font hús. Hanyagul dolgoztak. Juhok voltak a forradalom előtt, 900, 4 juhász és egy bacsóval, bérük nincs leírva. – A provisor salláriuma: 220 Ft, 8 hordó bor, 8 hízó, 20 kősó, 20 icce vaj, 20 icce méz, 20 bárány, 40 köböl búza, 20 köböl zab, papirosra pénz, minden borseprő az övé a borkimérésből, amikor borért megy. Mai bére kevesebb (általában mindennek a fele), kap spanyolviaszra is pénzt. – Falvakban társbirtokosok neve. Jobbágyok névvel, fiak száma. Telek nagysága. Ökrök, tehenek, disznók, méhek, juhok száma.
Apagyi, Kállai, Bori, Balkai, Vér Mihály, Serédi Benedek, Toldi György, Kovács István, Bernát Zsigmondné Dancs Éva-féle fiskális javak.
(Szabolcs m.): Kálló – Szallas (praedium) – Mihaldi – Apagy – Magy – Balkány – Gelse – Kis Leta – Lövő – Székely – Ladány – Gemze – Páka – Adony – Petri – Aranyas – Apathy – Máttyus – Tass – Kék – Demecse – Dombrád – Várdány – Szamosszeg – Halasz – Beszterecz – Gesztered – Nagy Dobos – Ilke – Porosznyan – Gebe – Hodasz – Uyvaros

Content provider