HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 029. - No. 015.

Date 17. század vége
Description

9 oldal latin, egyszerű másolat, keltezetlen, keletkezési korára tartalma utal.

Text

"Aestimatio" (Becslés: birtokrészek, allódiális javak becsértéke zálogos és örök áron.)
Hitelezők neve. Telek nagysága, értéke. Szőlő neve, értéke. A hercegnő javai, ugyanezek a falvak, itt már nem ír becsértéket, a rovat üresen van hagyva. Vásárosnaménynál kastély. Allódium fundusa csűrrel. Konyhakert kerítés nélkül, gyümölcsöskert. Kastély mellett rét, 20 szekér szénát hoz. Halastó (Morotva dicta) más birtokossal közös. Malom a Tiszán, vám és rév a Tiszán. Szántók három nyomásban. Makkos erdő 200 disznó hízlalására. Féltelkes jobbágyok száma.
Néhai Kemény Jánosné Lónyai Anna elzálogosított javai.
(Bereg m.): Kászony – Zapszony – Deda – Aszte – Attya – Bucsu – Kelecsen – Som – Vasáros-Namény – Tisza Szalka – Adony – Ugornya – Attya – Nagy Varsán – Kapocz-Apati
(Szatmár, Szabolcs, Zemplén m.): Ilk – Csetfalva – Bens – Kolbása – Kazimér – Kozma

Content provider