HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 029. - No. 009.

Date 1567
Description

44 oldal latin, egyszerű másolat, keltezetlen, azonos a 27 : 59-cel, a dátum is innen.

Text

"Series conscriptionis bonorum" (Összeírás: subditusok neve, úrbéres szolgáltatások, allódiális javak, halászat, szőlők, malmok, a váruradalom összesített adatai, a vár fegyverei.)
Sessiók, egyházi sessiók "sessiones plebanales". Plébános jobbágyai (Kanizsa, Szepetnek). Felégetett városok és falvak. Jobbágyok, zsellérek; készpénz censusuk. Halászóhelyek, malomhelyek. Makkerdők. Vámdíjak gyalogosok, fuvarosok számára hal, bőr, gyapjú után. Szántók, kaszálók. – Régebben hízott ökör és disznó helyett készpénz megváltás, újabban természetben követelik (Bánfalva, Miháld). Mostani szolgáltatások: vaj, sajt, tojás, tyúk, liba, kappan, kalács. Officialis, ill. ispán-rendszer, ezeknek külön megállapított járandóság, rendszerint tojás, kenyér, kalács. – Malmok után természetbeni szolgáltatások. Halastavak, rekesztések (Sigarth, Szentgyörgy). Pénteki halfogás az ispán vagy bíró jelenlétében a vár számára (Venecze). Ajándékok elosztása az ispán és bíró között (Cinegefölde). Szőlőművelés fejében census elengedése (Mihald). Szántás fejében nona elengedése (Iharos). Idegenek hegyvámja: bor és "fwmoth" – fonott kenyér – kalács, kappan, helyenként zab. – Földesúri allódium (Sigarth), állatállomány, szárnyasok. Bortermések régen és a jelenben. – Gazdasági munkák fejében kilenced elengedése. (Gelse) Officialisok külön követelései: fagyűjtésért, kaszálókért (Tamási, Sarmas).
Becsehely, Zegedew:
Környékbeli szőlők hely szerinti felsorolása, régi és jelenlegi terméshozam.
Czibegethfölde:
Régebben hat ökrös ekésfogat utáni szolgáltatások terményekben: búza, rozs, zab 2–2 köböl. Most a földesúri allódialis munkák elvégzése érdekében a fenti szolgáltatások elengedése.
Iharos:
Termény- és bortizedek megváltása készpénzzel, hivatkozás az 1535-ös összeírásra; bortermés régen és most.
Chycho:
Sessiókhoz nincsenek kaszálók, a jobbágyok jure perennali irtással szerezhetnek maguknak kaszálókat.
Beryn:
Erdőőrzés megváltása készpénzzel.
Kanizsához és Mihaldhoz tartozó várszőlők hely és név szerinti felsorolása, terméshozammal.
Összesítések a vár jövedelmeiről: készpénz, hegyvámból bejövő borok, majorságok hozama, ajándékok pénzértéke, halászati jövedelem, malmok utáni jövedelem. Lakott és lakatlan sessiók, házak, szántók, legelők.
Kanizsa város és tartozékai. (Zala, Somogy m.)
Kanisa oppidum – Pamlen des. – Ujudvar – Sygarth – Gelse des. – Ujneph des. – Almaszegh – Sarmas – Eszteregnye – Zepethnek város – Bechehely – Zegedew
Felföldi kerület: Gereche – Perenye – Chorno – Bocsfalva – Gyanocz – Bwkallya – Chynegethfölde – Kys Lagd – Zenthgergh Mykefalva – Banfalwa – Chakan – Veneche
(Somogy m.): Mihald – Dencz – Iharos – Chycho – Beryn – Pald praedium – Zenth Pál régen város, Zyman platea (városrész) – Saagh – Zenth Péter – Falkos – Gelse

Content provider