HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 029. - No. 007.

Date 1743. július 10., Kanisa
Description

43 oldal latin, eredeti.

Text

"Conscriptio", melyet Preszekel György alszámtiszt készített. (Összeírás: subditusok neve, postfunduália, vetés, allódiális javak.)
Lakosok név szerint, házak, fundusok. Szántók, vetések tulajdonosok szerint. Kertek, gyümölcsösök. Saját házzal rendelkező zsellérek, másnál lakó zsellérek; zsellér-robot. Állatot tartó gazdák. – A városiak szerződés szerinti közös censusa és fahordás télen. A város vetésterületei: búza, rozs, árpa, tatárka, zab, kukorica. Kereskedők árendái. – Postamester vaskereskedése. – Középületek: városháza, szegényház, posta, sóhivatal. Földesúri urasági ház a városban, ennek építési költségei, ezen dolgozó mesterek: kőmíves, lakatos, kovács, üveges, fazekas, asztalos járandósága. – Földesúri majorsági földek, rétek, földesúri allódiumok. Malmok. Földesúri kertek harmadában kiadva. Birtoktörténeti adatok. – Lakosok név szerint. Lakott sessiók. Szántók, vetésterület, ingoványföldek. Jobbágyok, zsellérek, szabad költözködés. Évi árenda. Robot meghatározott napokon, kaszálás és aratás idején, szállítások, borszállítás. – Földesúri allódiális földek, rétek, őszi, tavaszi vetések. Harmadában kiadott földek, terméshozamok. Makkoltatások, sertések. Legeltetések. Malmok. A felsorolt jövedelmek becslése készpénzben.
Kanizsa város és tartozékai. (Zala m.)
Nagy Kanizsa – Kis Kanizsa – Péterfa praedium – Bilke praedium – Kerekes praedium
Szepetnek város és tartozékai: Szepetnek – Szarmas – Eszteregnye – Bajcsa praedium – Manfa praedium – Mikefalva praedium – Almaszegh praedium – Sigárd praedium – Banfa praedium – Püttyeháza praedium – Bocsfalva – Ratk praedium – Cserneháza praedium – Berenye – Szegedő praedium – Kislak – Bikallya – Czinege praedium – Csakany praedium – Janocz des.

Content provider