HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 029. - No. 001.

Date 1690. május 15.
Description

665 ered. sz. pag., latin, egyszerű másolat, kötve.

Text

"Conscriptio", melyet Fabri Fülöp készített. (Összeírás: subditusok neve, állataik, postfunduália, keresztény és török földesúr, adó.)
Lakosok név szerint. Sessiók, hozzátartozó szántók, kaszálók. Állatállomány. Gazdasági felszerelés: kocsi, borona, eke. Földek. Jobbágyok, zsellérek. Deserta sessiók. – Falvak határai, szomszéd falvak és birtokosok. Szántók, legelők, kaszálók; szőlők; erdők: tölgy, fenyő, nyír; halastavak, malomhelyek, működő malmok. – Török földesurak név szerint és lakhely szerint. Évi szolgáltatások a török földesúrnak: készpénz, vaj, bors, széna, fa, fuvar, robot meghatározott szekérszám meghatározott napokon kisérőkkel. Tizedszedés ritka, Istvanfalván szed dézsmát a szentgotthárdi vár.
Pusztarákos:
Török földesúrnak: készpénz, vaj, méz, tyúk, liszt, császárpénzt.
Szőcze:
Eddigieken kívül török földesúrnak aszaltgyümölcs.
Mizdo:
Török földesúrnak nyestbőr.
Bük:
Nemes falu.
Városi immunitás minden szolgálat alól (Egerszegh). Malmok árendái. Török földesúrnak a szokott szolgáltatásokon kívül: Bőrönd: farkasbőr; Neszellye: nyestprém; Tőfey: pénz. Több helyen hivatkozás a török földesúrral kötött (úrbéri) szerződésre, pl. (Bessenyü, Gebárth). – Kanizsa ostroma miatti pusztítás és tűzvész miatt helyenként három éves mentesség minden szolgáltatás alól (Veczkönd, Szentpéterur, Igricze, Recze, Szentmihály, Szentbalázs). – Összesítések a szolgáltatásokról.
Söjtör:
Török földesúrnak adott ajándékok készpénz értéke: vaj, méz, nyestbőr, liszt, fuvar, széna. Török földesúri engedmények a lakosság szegénysége miatt. Felszabadulás utáni egyezkedések a keresztény földesúr és a jobbágyság között.
Alsó Lendva:
Környék, szomszédos falvak. Malmok. Szőlők, bortized. Irtásföldek, kaszálók. Vámjövedelem. Erdők.
Dobrovnik:
Állatállomány: igás ökrök. Török földesúrnak készpénz, vaj; állami élelmiszerraktár számára liszt, robot, vári munkák, fuvar, faszállítás. Hosszu fuvar, olykor hetes, csupán kenyér fejében, kaszálás. Török scribanak külön készpénz Keresztény földesúrnak készpénz census, terménytized, robot nincs.
Lenti vár:
Lakossága, házak, deserták; jobbágyok, zsellérek. Katonaság: gyalogság és lovasság.
Helységek földrajzi fekvése, határai. Erdők, makkolóhelyek. Szántók, rétek, kaszálók; szőlők; legelők. Halászat, malmok. Lakosság, házak, a házak állapota. Állatállomány: igás állatok, juhok, kecskék, tehenek, lovak. – Török földesúrnak: készpénz, liszt, vaj, méz, robot, fuvar, császárpénz; liszt az állami magtárnak. Az egyes falvaknál csak a bírák és esküdtek szerepelnek név szerint. Keresztény földesuraknak: helyenként készpénz és robot, más szolgáltatás nincs, helyenként egyházi tized.
Dobra:
Halastavak a vár alatt.
Minden helységnél: Szőlők, szántók, rétek, erdők. Földesúri allódium (Dobra). Jobbágyok, zsellérek. Állatállomány. Gazdasági felszerelés: eke, szekér, borona. Sessiók mértéke. Lakott és lakatlan házak. Malmok. Szolgáltatások a török földesúrnak: készpénz, vaj, ecet (Farkasfalva), fuvar. Földesúri allódium (Alsó Szőnyök). Keresztény földesúrnak: sessiópénz, krajcáros-dézsma, liba, vaj, robot vagy készpénz megváltás (Szombatfa). Hegyvám borban. – Határok, szomszédok, birtokosok név szerint. Szántók, rétek, szőlők; erdők, makkoltatás. Legeltetés: juh, szarvasmarha. Török földesurak név szerint, szolgáltatások: készpénz és robot. Keresztény földesúrnak török időben: készpénz, szőnyeg, papucs (Belezna, Porog). Malmok, malomgátak; halászat. Irtásföldek, deserták.
Visonta:
Keresztény földesúrnak török időben: szalonna, len, készpénz
Szolgáltatások a török földesuraknak:
Kiskomárom:
Hídjavítások, faszállítás, vaj. Keresztény földesúrnak deserták után harmadrészt kell adniok. – Galambok és más helyeken: török földesúrnak méz, vaj, széna, császárpénz.
Puszta Szent Balázs:
Búza, árpa, széna, "ovaneum lignorum" , vaj, fehér liszt.
Brezencze:
Keresztény földesúrnak szandál kapcaszárral.
Kertes:
Keresztény földesúrnak karmazsin csizma; török földesúrnak pedig tized minden terményből.
Kartalogh:
Török földesúrnak készpénz, széna, árpa, tönköly, vaj, tüzifa, fehérliszt, robot.
Alsó és Felső Hahót:
Török földesúrnak igásállatokat és ekét ad szántás-vetés idején, továbbá az állami élelmiszerraktárnak lisztet.
Gesse és Ujudvar:
Török földesúrnak vajat, mézet, lisztet ad okka mértékben.
Lakosság. Lakott és lakatlan házak. Munkára alkalmas férfiak; jobbágyok, zsellérek, nemesek. Állatállomány: igás állatok, ló, ökör, tehén, sertés, méh. Földesúri allódium (Bellotincz). Földesúrnak készpénz census, tized a terményekből, robot kívánság szerint. Malmok, duzzasztógátak. Hajómalmok (Deklesse).
Török földesúrnak készpénz, vaj, méz, fa, szén, fuvar, lovas és gyalog kisérők, fehérliszt, császárpénz. Nemesi kúriák adománya a török földesúrnak készpénz és bors. Földesúri allódium a török földesúrnak készpénz censust fizet (Bellatincz).
Kanizsa districtus falvai. (Somogy, Zala m.)
Szentgotthardi uradalom, Széchenyi György primás: Ketthely – Kisfalud – Szalapatka – Haromhaz – Lak – Gyarmat – Kardonfa – Farkasfalva – Sido – Szakonyfalva – Külső Cherepnek – Totthfalu – Urfalu – Pornicze – Boigellin – Istvanfalva
Eőrseghi uradalom, Batthyany-birtok: Pusztarakos – Bayhaza – Sennyehaza – Kottormanszegh – Davidhaza – Szomorocz – Bikallya – Pankasz – Szent Péter – Kapornak – Hodoss – Szattha – Kapolna – Szakner – Kys Rakos – Szallafey – Ipank
Lövői uradalom: Chep – Hashagy – Salomvár – Mindszent
Körmendi uradalom (Hegyhati uradalom): Iváncz – Maracz – Himfa – Nádasd – Saall – Szent Jakab – Szőcze – Mizdo – Szarvaskender – Dereskő – Magyerosd – Hodasz – Vaspőr – Csetár – Bük – Kavas – Szalapatka
Deserták: Csütörtökhely – Keresztur – Györkefa – Bödörfa – Dicze – Pernefölde – Kürthes – Istvand – Bunya – Szent László – Boczotta – Pettehaza – Kutfy – Kis Lak – Ottarcz – Marky – Himfölde – Berzencze – Nemeskürthes – Hencze – Roklyan – Kysfalu – Oláh – Sárhida – Szent Mártony – Mártonyfa – Kis Kutoss – Szent Pál – Pally – Hegyaros – Zéll – Chattfalva – Vörösfalu – Szellefa – Szompach – Magyarád – Chattár – Kökenyes – Edencz – Szent György – Tötös – Kozodoma – Szélvölgy – Görbőy – Radiháza – Guttorfölde – Szent Péterfölde – Erdődfa – Napratfa – Boly
Deserták: Packa – Janosfa – Szent Péter – Gyerssa – Tompa – Gyertyanagh – Apáthy – Kemenyfa – Akosfa – Mártonyfa – Bencze – Chappofa – Zagorhida – Ballohida – Csőszy – Kis Buda – Döbritte – Ballasfa – Toposhaza – Liczko – Dobrony – Szent Erzsébet – Ján – Szent Iván – Kozodonnya – Ferneka – Németfalu – Ebergeny
Nagy Egerszegh és tartozéka: Böczfölde – Teskand – Lengyel – Mindszent – Tárnak – Andráshida – Apadfa – Bőrőnd – Vitned – Bak – Bagod – Boachodfölde – Bessenyü – Döbörhegy – Milley – Szent Mihályfa – Nova – Karachonfa – Mikefa – Neszellye – Petri Keresztur – Beőde – Szalla Szent György – Bodroghfa – Tőfey – Gebárth – Nemes Apáti – Sándorháza
Deserták: Raik – Pet Ritte – Szent András – Kis Torpeny – Nemes Torpeny – Erdőhát – Szoboszló – Barattokfa – Farkasháza – Böttefa – Omasd – Czacz – Attalfalu – Szent Thomas – Bucza – Bebes – Hettes nemes falu – Kapornak apátság és helyőrség
Deserták: Lák – Gesztery – Baksa – Ivanfölde – Podar – Herbálly – Kallos – Veczkönd – Missefa – Pata – Bezered – Szent Péterur – Rád – Kerechen – Unghi – Káll – Tőtős – Heber – Alsó Orosztony – Felső Orosztony – Szent Marton – Malomfölde – Jakap – Buberek – Szeghfalu – Horvát – Kondak – Lengyel – Erdőhát – Tillay – Chany – Böcsfölde – Szőlős – Gyürray – Orbanosfa – Forintos – Dobroncz – Vöröd – Meleghegy – Markühágos – Dunadfa – Bánfa – Chinaháza – Fakossy – Bornák – Kellink – Olosfa – Igricze – Gerse – Ujudvar – Bakonok – Ujlak – Merenye – Recte – Szalaapáti – Galambok – Posfölde – Szentmihály – Pölöskefey – Koczorlak – Szentbalázs – Szerdahely – Felső Hahót – Alsó Hahót – Karos – Garaboncz – Rada – Szabar – Kehida – Komárom városa – Magyarad – Istvannod – Henye – Bosfa – Söjtör – Kappány
Alsó Lendva vár és tartozékai: Dobrovnik város – Hosszufalu – Redich – Lakass – Gyergyanos – Kapcza – Kutt praedium – Petesháza praedium – Főrertfalu praedium – Völgyfalu praedium – Pincze – Ujfalu praedium – Hydvégh praedium – Banotta praedium – Genterháza praedium – Kamaháza praedium – Radamos praedium – Sikkocz praedium – Bedahaza praedium
Prédiumok: Szombatfa – Gaborháza – Szterlecz – Fillocz – Bogonya – Czesztregh város – Uyfalu praedium – Marokföldy praedium – Alsó Szent Ersőbetth
Lenti vár és tartozékai: Harmos praedium – Bordocz praedium – Hernick praedium – Szombothel – Kuttos – Sziagy – Czerneföldi – Gottallakos – Szent Király – Kys Csernecz – Szemenye – Banod Szent Gyeorgy – Czemender – Iklad praedium – Pako – Lenti Kapona – Demifölde – Krayacza Sigeth
Szegi Szigeth vár és tartozékai: Felső Szent Eörsebeth – Dobraföldy – Szent László
Lettenyei judicatus: Bechy – Letenye Szent György – Letenye – Egyetuta – Tormaföld – Gosztolya
Nemesfalvak: Lovaszi – Dobry – Nemes Nép – Szentgyörgyvölgye v. Barabás – Baxa praedium – Baglyad – Porszombacya – Reznik – Ramocha praedium – Jakopfalva
Szentgróti uradalom: Szentgrót – Szentlászló
Keszthelyi uradalom: Öttvés – Tillay – Kis Tillay – Nagy Pakad – Kis Pakad – Szopett des. – Pokafa – Ollar – Szent Ivanfa des. – Allibamfa – Csöhő – Mindszent – Széplak
Kemenesalja: Persztek – Rigyacz des. – Hosszufalu – Duka – Sőtör – Buchor – Vörkő – Alsó Kád – Felső Kád – Köczk – Kócz – Nyőger – Beicz – Vasvár város – Osko – Olloszka – Gyeőrvár – Geősfa – Boldogasszonyfa – Egervár helyőrség – Szent Lőrinc – Mihályfa – Andrásfalva – Gheőrse – Varadfalva – Szent Péterfalva – Dönyesfalva
Dobrai uradalom: Alsó Szőnyök – Farkasfalva – Alsó Sztrasa – Felső Szőnyök – Teurkő – Felső Dolich – Alsó Dolich – Mattyasocz – Szent Kozma és Damján falva – Tivadarcz – Szombatfa – Vellemér – Felső Sztrasa – Minehuff – Tanka – Liba – Velika – Grich – Dobricza – Kolcz – Sinisdorf – Gujcarhof – Krottendorf – Bonisdorf – Dobra – Melgrob – Szülcsenék kastély
Berzencze vár és tartozékai: Berzöncze des. – Bolhás des. – Szenta des. – Berin des. – Hyaros – Nagy Marton – Patro – Ságh – Surd – Belezna – Zakany – Bogard – Gyekenes – Papa – Bochyant – Bőkesd – Szent Pál – Porog – Alsó Lak – Szentkirály – Csurgó – Chicho – Alsok – Sárkad – Chente – Országh – Eőr – Kétnyar – Udvarhely – Bellovár – Szent Ersőbét
Babócsa vár és tartozékai: Bolho – Heresznye – Vizvár – Sikva – Tellek – Háromfalu – Páczod – Tarany – Boda – Könyeköd – Ujnép – Arách – Szentkirály – Szentmihály – Sinomgatth – Labod – Hosszufalu – Gergeteg – Homok – Visonta – Ujlak – Csokonya – Geőrgies – Kutfey – Tarnocza – Szedrich – Tott Barch – Komlosd – Peterhida
Segesd vár és tartozékai: Kony – Eötves – Attad – Bellegh – Szobas – Korpad – Kuttos – Kozma – Ballognia – Szenyer – Szakach – Vid – Tapsan – Merke – Kisfalu – Vésé – Nemesdid – Inke – Szob
Kiskomárom és tartozékai: Kollom des. – Galambogh – Ormányhida – Karos – Magyar Szerdahely – Puszta Szent Balázs – Kartalogh – Felső Hahod – Alsó Hahod – Kertes praedium – Kardos praedium – Kisfalu praedium – Brezencze des. – Sárkányszigeth praedium – Fokos praedium – Kerekes des. – Réche des. – Posfölde des. – Ant des. – Kiskomárom des. – Peleskefey – Gesse praedium – Ujudvar
Deserták: Bagolya – Bunya – Pogány Szent Péter – Szent György – Moriczhell – Sarmas – Manfa – Almás – Szepetnik – Banfa – Eszteregnye – Csikvár – Molna
Bellotincz és tartozékai, Széchenyi György primás: Bellatincz – Lipponicz – Ganichany – Brattancy – Deklesse – Ivanczy – Renkovczy – Chernsoucz – Lippa – Gomilitza – Odryancz – Isakovcz – Melinczy – Szerkőháza – Bisztricza – Turnische mezőváros – Brezonicza – Pollana – Ivanoucz – Andrecz – Krisevecz – Pannanovczy – Kancheczy

Content provider