HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 027. - No. 056.

Date 1564. május 12.
Description

73 oldal latin, eredeti, Kanisay Orsolya eredeti aláírása, 2 pld.

Text

"Regestum connumerationis colonorum" (Összeírás: subditusok neve, puszta telek, úrbéres szolgáltatás, ispán járandósága.)
Minden falunál az esküdtek és bírók felsorolása. Foglalkozások feltüntetve (várnagy, kertész, kocsmáros, feltűnően sok a portarius, minden faluban 6–8, lehet hogy a portára vonatkozik). Vannak akik közös földön (in terra communi) laknak. Zsellérek. Elhagyott telkek, különböző összegeket fizetnek értük. A plébános jobbágyai névvel, telek nélkül. – Pénzcensus. Szt. Mihálykor is fizetnek 25 denárt. Két szekérrel bort tartoznak Sárvárra küldeni. Negyed telkenként tyúkot, 1/4 libát, vajat, sajtot adnak. Ispánnak húsvétkor kenyeret adnak. Mária születésekor bort és kenyeret adóznak. Karácsonykor kappant adnak az ispánnak, idegenek szénakaszáláskor fizetnek neki. Kanizsa városánál csak a jobbágyok, névvel, telekkel felsorolva, valamint a plebános jobbágyai, és az elhagyott telkek névvel.
Kanizsai Orsolya, Nádasdi Tamás özvegye javai. Kanizsa váruradalma.
(Zala m.): Kanisa vár – Sygarth – Ujudvar – Pamlyn – Heghfeöld – Bekchehel – Zepethnek – Almezegh – Sarmas – Iharos – Ellyő – Beryn – Chycho – Zent-Paál – Dench – Mihald – Zenth Pether – Saágh – Ezthereghnie – Gelse – Uynep – Chakan – Welencze – Mikeffalua – Zent Gergh – Banffalua

Search result navigation
Content provider