HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 027. - No. 027.

Date 1688. július 2.
Description

7 oldal latin, egyszerű másolat.

Text

"Conscriptio et Aestimatio" (Összeírás: lakott és puszta telkek száma, allódiális szántó, rét becsértéke.)
Összeírás és becsérték falvanként: Egész telkek száma, értékük egyenként és összegezve. Elhagyott telkek ugyanígy. Mióta a török Váradot elfoglalta, a földesúrnak nem dolgoznak csak Szt. Györgykor és Szt. Mihálykor censust fizetnek, összege. Borból, gabonából, sertésből és juhból tizedet adnak. Szántóföldek földesúré, értékük. Allódiális rétek tövisesek, bokrosak, nincs értékük. Tölgyes 1000 disznó makkoltatására. Nemesi kúria, részben elhagyott, az ispán lakik benne. – A többi falvakban földesúrnak a szokott munkákat végzik (nem részletezi). Pénzcensus mellett legtöbb helyen egy tehenet is adnak borjastól (másutt bízó marhát), karácsonyra egy tyúkot. Az oláhok borból és gabonából kilencedet adnak, nem tizedet. Malom. – A palotai uradalom falvai vagy teljesen elhagyatottak (Palota, Tád), vagy jövevények laják.
Micskei, Kereki és Zólyomi-féle fiskális javak. (Bihar m.)
Zolyomi Mihály, Micskei uradalom: Micske – Királyi – Baromlak – Almaszegh – Terebes – Ujfalu – Pappfalva – Várviz – Középes – Terie – Also Darna – Sas Telek – Hanthffalva – Láz – Szent Lázár – Sánczi
Palotai uradalom: Palota – Nagy Kereki – Keresztes – Henczida – Tád

Search result navigation
Content provider