HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 027. - No. 016.

Date 1684. július 22.
Description

8 oldal latin, 1684. december 13-i hitelesített másolat.

Text

"Conscriptio" (Összeírás: subditusok neve, állataik, úrbéres szolgáltatások.) Készítette: Vass Sándor és Nováky Ádám.
Jobbágyok névvel, fiak száma. Ökrök, lovak, tehenek, borjak, juhok, sertések, méhek száma. Feltünteti a kenézeket és zselléreket. Minden falunál feltüntetve: combusta vagy combusta medietas. – Jószággal heti 3 napot dolgoznak, akinek nincs, kézi munkát végez a zsellérekkel. Szt. Györgykor minden féltelkes 50 denárt fizet, Szt. Mihálykor hasonlóan, azonkívül tyúkot, tojást, libát, vajat szolgáltatnak közösen. Minden gabonából, disznóból, juhból, méhből tizedet adnak a földesúrnak. – Nemesi kúria. Két malom két kőre, jövedelmük. Rétek, 20 szekér szénát hoznak. Modrán Szt. Györgykor csak a kenéz fizet, a Szt. Mihályi szolgáltatások azonosak, Kis Kemenczén szintén. Peticzén makkoltatásra alkalmas erdő. Modrán tizedszedéskor a kenéz lakomát, vagy 1 Ft-ot fizet a tizedszedőnek.
Jezsuita fiskális javak.
(Zemplén m.): Nagy Kemencze – Kis Kemencze – Modra – Peticze – Bisztra

Content provider