HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 027. - No. 010.

Date 1712
Description

43 oldal latin, eredeti.

Text

"Conscriptio", melyet a Szepesi Kamara officiálisai készítettek. (Összeírás: subditusok neve, teleknagyság, taxájuk, allódiális javak, úrbéres és készpénz bevétel.)
Lakott sessiók, nevek. Censust vagy taxát helyenként borral fizetik. Lakatlan sessiók száma feltűnően nagy. Deserták taxája. Földesúri kertek, kaszálók taxáért kiadva. Juhászat. Földesúri allódium, káposztáskert. Földesúri allódiumhoz tartozó szántók, rétek, szőlők, erdők (makkoltatás). Malom vízi vagy száraz malom. Halastavak; csikhalászatért csikszolgáltatás. – Robotmegváltás tyúkkal, tojással. Méhtized. Szőlők földadója, fertonpénz vagy helyette zab. Kappan-, kalácspénz, csöbörpénz, köblös-bor megváltása. Sertésmegváltás készpénzzel. Jövedelem hídvámból és kőbányák után.
Petraho:
Készpénz és bor, kappan, tyúk, liba, tojás. Robot: földesúri rétek kaszálása, marhás jobbágyok szállítással és fuvarral szolgálnak, borsó és lencse vetés a földesúrnak. Tilos erdők és halászó vizek.
Végardó:
Új telepeseknek tizedmentesség.
(Sátoralja) Ujhely:
Városi tanács tagjai név szerint. Nemesek borral adóznak. Új telepesek, taxások; sok deserta, azok taxája. Konyhaszolgálat megváltása. Földesúri kertek. Faggyú és kősó szolgáltatása. Tized búzából és kétszeresből, borből ötöd, árendás szőlők, fertonpénz helyett bor. Vásárjövedelem. Makkerdők. – Földesúri allódialis szőlők név és hely szerint: Oremus, Váralja a Messzelátóval, Bagloska, Dersik.
Bányácska:
Minden lakos egy szekér széna lekaszálására köteles. Bárány- és méhtized.
Kis Toronya:
Fertonpénz és zab, terménytized búzából és kétszeresből, borból ötöd. Konyhaszolgáltatás: nyúl, liba, kappan, tyúk, bárány, tojás.
Telkibánya:
Borkilenced. Földesúri allódialis földek, szőlők, rétek, makkerdők. Robot: szőlőművelés. – A földesúri birtokok (allódiumok) jövedelmeinek összesítései: censusokból készpénzben, dézsmákból természetben, malomjövedelmek, állatdézsmák, szőlők után ötödökből és árendákból, fertonpénzekből és zabból, makkerdők után, szőlők után csöbörpénz, konyhaszolgáltatásokból vagy azok készpénz megváltásaiból. Összejövedelem egy összegben.
Sárospatak uradalma. Birtokos nincs jelölve, volt Rákóczi-birtok.
(Zemplén m.): Nagy Sáros Patak – Sáros Kis Patak – Petraho – Vég Ardó – Ujhely mezőváros – Ujhely-Borsiszer – Tőkős Csernaho – Kis Toronya – Bányácska – Telki Bánya mezőváros – Kovácsvágás – Vámos Ujfalu praedium

Content provider