HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 027. - No. 001.

Date 1672. április 3.
Description

5 oldal latin, egyszerű másolat, 2 pld.

Text

"Conscriptio" (Összeírás: subditusok neve, állataik, postfunduália, úrbéres szolgáltatás.)
Lakosok név szerint, fiúgyermekek. Állatállomány: ökör, ló, tehén, sertés, juh, méh. Sessiók. Census: készpénz és tyúk. Szőlők, termés kapacitásuk. Földesúri allódium (Kiskövesd), szántók két nyomásban: búza, rozs. Földesúri rétek. Halászat a mocsarakban; makkerdők. – Szőlők után kilenced vagy ötöd. Idegenek hegyvámja: készpénz, zab, tyúk, kalács. Javaslat a szőlők terméshozamának emelésére. Termények után kilenced, desertáknál ötöd, pázsittized. Aratóknak tized és kenyérgabona. Robot hetente 3 nap, aratás és szüret idején minden nap.
Soós György javai. Nagy Kövesd és tartozékai.
(Zemplén m.): Nagykövesd – Kyss Kövesd – Gerepse praedium

Content provider