HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 026. - No. 095.

Date 1723. július 2–3., Nagybánya
Description

24 oldal latin, eredeti.

Text

"Conscriptio", melyet Mérey Imre provisor és Kipkay Mihály, a harmincados helyettese, Ternyey János számtiszt készítettek. (Összeírás: subditusok név szerint, állataik, úrbéres szolgáltatásaik.)
Kincstári házak, szérü kemencével, istálló 12 lóra; bevetett kert sertéshízlalóval 4 állat számára. Egy kincstári házak. – A Fernezel és Kapnik közt hegyek bükk erdőkkel (neveik), makkoltatnak, de ritkán terem makk. A szomszéd helyekkel együtt juhokat legeltetnek, minden nyájért 62 denár jár. A hegyeken irtásos helyek, tizedért adják bérbe, tavaszi gabonát vetnek bele. Az irtások magyar nevei. – A falvakban kincstári házak, leírásuk. Allódiális földek, rétek. Serfőző, felszerelését a tatárok elpusztították. Malom két kőre, jövedelme. Erdő 30 disznó makkoltatására. Allódiális állatok, csak 51 méhkas. – Jobbágyok névvel, telek, fiak száma. Lovak, ökrök, tehenek, juhok és kecskék, disznók és méhek száma. Jövevények, zsellérek névvel. Elhagyott telkek. Szőlőhegy volt, most elhagyott, tövises, fás hely, szántónak használják. – Ökörrel bírók ökörrel, többiek kézi munkával tartoznak a földesúrnak. Sertéstizedet adnak, méhtized nincs. Gabonából nem a földesúrnak, hanem a plébánosnak adnak. Bárányokból, gidákból tizedet adnak vagy megváltják. Iparosok a rendes munkán kívül semmit sem adnak. Aki házat épít, egész éven át mentes a közmunkától, hacsak nagy szükség nincs rá. – Bírót egész évre állítanak, nem havonkint vagy hetenkint. Bírságok. Bíróságuk döntésétől a földesúr fórumához fellebbezhetnek. Jövevények földadót fizetnek. Elhagyott telkekért nem fizetnek, sövénnyel elkerítik (? septimentis tenent).
Nagybányai fiskális javak.
(Szatmár m.): Nagybánya – Dobravicza – Magyar Kékes – Sándorfalu – Bajfalu – Puszta Telek – Györkefalu – Negrafalu – Laczfalu – Surgyafalu – Oroszfalu

Content provider