HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 026. - No. 016.

Date 1670 után
Description

20 oldal magyar, egyszerű másolat, töredék, keltezetlen, évszám a szövegben.

Text

(Összeírás: subditusok neve, szolgáltatásaik, összesítve a teljes uradalom úrbéres adatai, táblázatban, bemásolva Rákóczi György privilégiális levele Luc és Kesznyéten részére.)
Mátraallya:
Jobbágyok név szerint, fiaik. Állataik: ló, ökör, tehén, juh, sertés, méh. Taxa. Puszták. Hat ökrös jobbágyok és zsellérek vaj, ill. méz szolgáltatása. 1 db. fakószekér, 1 db. taliga. Őszi és tavaszi gabonából kilenced. Sertésből tized, váltsága db.-ként 4 dénár, falvanként karácsonyra 1 db. őz; a tizedet a két földesúr beszedés után osztja meg.
Gyöngyös mezőváros:
Szolgáltatók név szerint, sessiok. Több földesúr birtoka. Census készpénzben fizetve. Természetben census: skófiummal varrott öreg karmasin csizma, solya papucsostul, faggyúgyertya a közös mészárszékről. Borból kilenced egy tételben szolgáltatva, megosztását a földesurak egymás közt eszközlik.
Kecskemét mezőváros:
Több földesúr tulajdona. Jobbágysessiok nincsenek a földesurak közt felosztva, hanem a szolgáltatások mértékére a várossal egyeznek meg és a lakosság pedig ennek megfelelően adózik. Census készpénzben, patyolatban, darutollban.
Lucz:
Rákóczi György által telepített hajdúk kiváltságlevele. Hajdúhadnagyok, kötelező fegyverzet előírása, jobbágyok kizárása, szolgáltatási mentesség. Borkimérés földesúri kocsmán felváltva, helybeli szegénység földjeinek kímélete, szabad költözködés, szegénység török adójának támogatása. Hit(eskü)-letétel. Két havi hadiszolgálat saját költségen, további szolgálat földesúri költségen. Zsákmány (régi vitézlő rendtartás szerint 1/3 része a földesúré). Hadnagyok bíráskodása az úriszékhez való fellebbezéssel.
Kesznyeten:
Kiváltságlevél (Rákóczi György hajdútelepítése). Együttes hajdú és jobbágytelepítés, kötelező fegyverzet hajdútelepítések számára. Hajdúk és jobbágyok közti vitás ügyek szabályozása, sessiok (hajdúk és jobbágyok közt egyenlők), jobbágyok bírója, hajdúk hadnagya. Katonai szolgálat két hónap ingyenes, mint Luczon. Kocsmai borkimérés földesúrral feles, czégények létesítése jobbágyokkal közös (halászat), bírságok összege a falué, hadnagyok alattvalói dézsmát nem adnak.
Ónod uradalom Mátraalja districtusa. (Heves, Borsod m.)
Mártaallya: Bodony – Parád – Balla – Dereczke
Gyöngyös mezőváros – Kecskemét mezőváros – Lucz (Zemplén m.) – Kesznyeten (Borsod m.)

Search result navigation
Content provider