HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 026. - No. 011.

Date 1750. január 12.
Description

9 oldal latin, másolat.

Text

"Aestimatio" (Becslés: 5 és 6 %-os kamatbázison úrbéres és egyéb bevételek, allódiális szőlő, szántó és rét becsértéke.)
Birtoktörténeti adatok. Telkek taxája pénzben és borban. Elhagyott telkek, értékük ha benépesülnek. Curiális ház értéke. Serfőző, pálinkafőző, értéke. Zsidó ház (bérlő) után jövedelem. Bolt utáni jövedelem. Kocsmák jövedelme, mészárszék bére. Idegenek bére (arenda foraneis seu localitatis). Borkilenced, gabonakilenced. Földbér a telkek után. Allódiális földek. Rétek. Pince a városon kívül a Szt. Anna kápolnánál. Malombér. Régi allódiális szőlők, hozamuk. Ondon borból és gabonából tized van, Wilmányban gabonából. Makkoltatásból jövedelem.
Orczy Lőrinc által zálogként bírt egykori Rákóczi javak.
(Zemplén m.): Mád (oppidum) – Ond – Wilmány (Abaúj m.)

Search result navigation
Content provider