HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 025. - No. 009.

Date 1690. január 19.
Description

2 oldal latin, egykorú másolat.

Text

"Extractus" (Összeírás: elzálogosított birtok, zálogbirtokos neve, zálogösszeg.) Készült a Szepesi Kamara megbízásából.
A murányi javakból mely birtokokat adta bérbe vagy adta el örökre a néhai Wesselényi nádor.
Jolswa városát a kastéllyal és minden tartozékával a kassai jezsuita kollégiumnak 3333,33 forintért.
Polonka birtokot az esztergomi káptalannak.
Zavadka birtoknak az egyharmadát Jovanelly Andrásnak.
Helpa birtokot ugyanazon Jovanelly Andrásnak és Máriássy Zsigmondnak.
Polereka birtokot ugyanezeknek.
Telgart birtoknak a kétharmadát a szepesi káptalannak.
Vernár birtok kétharmadát ugyanannak a káptalannak.
Perlacz birtokot teljes egészében Csato Mihálynak.
Mighlécz birtokot Lengyel Jánosnak zálogosította el.
Murány uradalom elzálogosított javai. (Gömör m.). Gróf Wesselényi Ferenc és Széchy Mária Anna néhai birtoka.

Search result navigation
Content provider