HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 023. - No. 009.

Date 1597. június 12.
Description

48 oldal magyar, egykorú másolat.

Text

"Urbarium" (Összeírás: subditusok neve, postfunduália, úrbéres szolgáltatás, uradalmi épületek és leltáruk.)
Jobbágyok névvel, bírák az elein külön. Házankénti összeírás. Házakhoz tartozó föld, rét nagysága. Census. Minden ház után adnak ludat, csirkét, vajat, túrót, túró helyett pénzt. Karácsonykor egy hízott disznót adnak. Ha az úr a városban mennyegzőt tart, tisztességes ajándékkal tartoznak. Böjtben heringgel és faolajjal tartoznak. Szent György adó. Őszi és tavaszi vetésből gabonatized; bárány-, méh- és kecsketized. – Irtás és puszta földekből is dézsmát adnak. Minden egész telek után kétszerest, búzát, rozsot, zabot adnak; a határban lévő "dirib darab" rétek után Szt. Mártonkor fizetnek. – Szőlőhegy után hegyvámot adnak, és dézsmát is. Borkimérés karácsontól Szt. Mihályig földesúré. Az öregek emlékezete szerint robotból Szt. Mihálytól Szt. Györgyig harmadot, Szt. Györgytől Sz. Mihályig felet szolgáltatnak. Erdő épület és tüzifára tilalmas, erdőbért fizetnek fahordásért. Ha megengedik, hogy szőlőkarót vágjanak, fizetnek utána. – Mikor mák terem, aprómarhából huszadot adnak, vidékiek tizedet, ha nem terem mák, ártányt adnak, vagy helyette pénzt. Mészárszék, régen faggyút nem adtak utána, most igen. Vámpénz, felsorolja a vámot különböző árucikkek után. Elfoglalt földek a Répcze mellett, melyért nem fizettek, a mostani használó fizet, a malmot is rendbehozatta. Templomföld. Panaszok.
Nádasdi Ferenc javai. Léka és tartozékai.
(Sopron m.): Lékai uradalom: Leuka castrum – Keö halom – Bonnya – Pergélen (Vas m.) – Lenprun – Kuzly – Latorfalu – Salmisdorf – Gothard – Leuka – Longyek – Reöth – Renek

Search result navigation
Content provider