HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 023. - No. 006.

Date 1726 körül
Description

376 oldal latin, egykorú másolat bőrkötésben, keltezetlen. Inventáriumok magyar nyelven (366–376. l.).

Text

(Összeírás: subditusok neve, állataik, postfunduália, úrbéres szolgáltatás, uradalmi házak inventariuma, allódium.)
Jobbágyok névvel, egy kenyéren lévő testvérek és fiak száma. Telek pozsonyi mérőben számítva (sessionales, dividi soliti), rétek, szőlőbarázdák. Ökrök, tehenek, lovak, sertések száma. Üstök, malmok. Erdő tüzifára, makkoltatásra. – Földesúri jövedelem kilenced és tized, taxa magyar pénz (hungaricalis), másutt rajnai Ft, hajdúpénz (in pecuniam Hajdonicalem solvit Vonyas). Borkimérés Szt. Györgytől Szt. Mihályig földesúré. Földművelés, kaszálás, fuvar földesúr szükségletére, egyéb munkákat is végeznek. Az összeírt földeket és réteket évenként kiosztják. Malom fele jövedelme földesúré, fele a városé. Vaskóhnál a földesúri vasöntő leltára, postos leírása. A környékbeli falvak hetenként 1–2 kosár szenet tartoznak a hámorhoz vinni és azonkívül nyersvasat különböző számú csillével (Lapidum, Trocham). Sertéstized. A tatárfalvi körzetben Szt. György és Szt. Mihály taxa. Némely ispánságot összegez, itt birtoktörténeti adatok. A béllyi körzet után leltár is, urasági ház, serfőző, vámház, fűrészmalom.
Nagyváradi püspökség uradalma.
(Bihar m.): Báránd – Udvary – Rábe – Keresztes – Szepthely (praedium) – Száldobágy – Csatár – Tattelek (praedium) – Latabár (praedium) – Süvegd (praedium) – Benke Ujlak (praedium) – Pocsáy – Szent Imre – Szent Miklós – Püspöky (oppidum) – Bihar (oppidum) – Vasarhely – Bogyoszló – Olaszy – Seres – Alcsi (praedium) – Nagy Ürögd – Somogy (praedium) – Solmos (praedium) – Macsa (praedium) – Apáthi – Kordó – Hájó – Szöllős – Magyar Gyepes – Lázár cum Méres – Nagy Karánd (praedium) – Dikinyest – Nagy Pataka – Hoszu Liget – Jancsest – Bikacs – Mocsár – Gyanta – Kocsoba – Buzás (praedium) – Bélfenyr – Tenke – Rippa – Huszaszó – Tulka – Jánosda – Andacs (praedium) – Vasand – Rosa falva – Oláh Gyepes – Kis Káránd (praedium) – Somogy Usupe – Nyargló – Kesztegh – Superior et inferior Száldobágy – Szlisty – Széplak – Lakattya (praedium) – Kápolna – Pata (praedium) – Péterháza (praedium) – Kölösér (praedium) – Barmod (praedium) – Szilszilvas (praedium) – Kéza (praedium) – Radvány (praedium) – Vaskoh – Baresd – Sust – Lehecsén – Alsó Vasvár – Felső Vasvár cum Kimp – Kerpenyest – Szilistye – Kolestd – Bribeny – Hatar – Kalugyer – Lunka cum Urzestd – Szohadol – Verbest vum Folytesd – Kricsor – Seges – Stej – Petrilej Zargyen – Rien – Sigissen cum Vajen – Herczest – Réz Bánnya – Fanácz – Felsö Kimpan – Also Kimpan – Segestely – Brost – Dombrovány – Szudrics – Brageth – Földesúr Valle Negra – Magura – Kis Koh – Petrósz – Surány – Felsö Poen – Kocsuba – Also Poen – Also Vale Negra – Ferise – Szád – Bontyestd – Leles – Sebes – Dragonyest – Cziganyes – Pentatesd – Beleseny – Nyegerfalva – Tatárfalva – Merágh – Henkeres – Köszvényes – Lázur – Belőlen – Tarkovicza – Kokacsény – Tárkány – Fenyes – Füzed – Mézes – Telek – Talp – Száka – Pocsovelestye – Kreszna – Burda – Szilistye – Kis Belenyes – Kuretzel – Korbunár – Budurásza – Nyemojest seu Vajdafalva – Remethe – Gyoszán Gürbest – Mezged – Kebest – Kebest – Szohodol Lázur – Rossia – Feneres – Sz. Mártony – Pokola – Petrán Valán – Szokány – Dragota – Gyalán – Venter – Sz. Miklós cum Solyom – Görvényes – Porzik – Gyaszán Forró – Ujlak – Petrócz et Solmos – Rogácz – Sonkolyos – Jánosfalva – Belényes (oppidum)
Béllyi körzet: Gross – Nyermestd – Jagadó – Botfey – Eörvényes cum Komanyestd – Teplicza – Bélly – Barcsestd – Murás – Csontaháza – Volány – Poklussa cum Hodoszely – Szék – Szakács – Krajova

Search result navigation
Content provider