HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 023. - No. 002.

Date 1741. augusztus 14.
Description

7 old. latin, eredeti.

Text

"Conscriptio", amely az 1725-ös összeírás alapján készült, Inhom Krisztián számvevő készítette. (Összeírás: subditusok neve, állataik, úrbéres szolgáltatásaik, az allódium leltára.)
Taxalisták névvel, ház (telek? domus). Lovak, ökrök, tehenek, sertések, juhok és kecskék, méhek száma. Zsellérek névvel, ugyanezekkel a rovatokkal. Salétromfőző tüzérség számára, részletes leírás. Szekerek. Minden terményből kilencedet adnak; sertésből kilenced, bárányok, kosok, méhek megváltása. Makkos erdő sertéshízlalásra. Fát kapnak a lakosok.
Nagyváradi fiskális uradalom. Királyi fiscus, Csomaközi család, Eödönffi család.
(Bihar m.): Monostorpályi

Search result navigation
Content provider