HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 020. - No. 007.

Date 1714. december 15.
Description

15 oldal latin, egyszerű másolat.

Text

"Aestimatio", melyet a kamara kassai számvevősége készített. (Becslés: telkek száma, szolgáltatások és egyéb földesúri bevételek becsértéke.)
Az UC 20 : 5. másodpéldánya.
Munkács uradalmából a fiskust illető 1/3 rész. (Bereg m.)

Search result navigation
Content provider