HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 015. - No. 070.

Date 17. század vége
Description

28 old. latin és német másolat, keltezetlen, korára tartalma utal.

Text

"Conscriptio" (Összeírás: subditusok neve, állataik, vetés, szőlő, úrbéres szolgáltatás, török adó.)
Lovasberény:
Földrajzi helyzete (távolsága mérföldben Budától és Székesfehérvártól), tartozékaival (rétek, legelők, erdők, szőlők), lakott és puszta telkeinek száma összesen. Birtoktörténeti bejegyzések. Lakott- és pusztatelkek utáni jövedelem összesen. – Robot értéke. A közösen adandó 1 pár csizma becsértéke. Munera: búza, zab és köles (mérővel). Tized: 3 éves átlag alapján becsülve. Egyéb jövedelem nincs. Erdő, csak tüzifa-kitermelésre alkalmas. – Összes, 6%-kal számított tőkeérték. – A praediumok földterülete, holdban, egyenként és összesen, becsértékük. Összes becsült érték: fl. 15280, 16 2/3. 4, 5%-kal számított tőkeérték. – Az irattal egybefűzve Conscriptio, latin nyelvű: – Jobbágynevek. Sessiók nagysága. Fiú- és leánygyermekek. Ló, ökör, tehén, tinó, juh, sertés, méhkas. Szőlő (kapásban). Vetés (mérőben): búza, zab, köles. Szekér széna. Zsellérnevek.
Átsa:
Földrajzi és birtokjogi adatok, tartozékainak felsorolása (rétek, legelők, erdők, szőlőhegy) területnagysága. Robot, tized, mint Lovasberényben.
Dowatith:
Előzővel mindenben megegyezik.
A jövedelmek összesítése. A török császárnak fizetendő különböző adók helységenként részletezett értékbecslése, mindenütt 4, 5 és 6%-kal számított tőkeérték is megadva.
Lovasberényi uradalom.
(Fejér m.): Lovasberény – Tets praedium – Nadab – Börgönd (Burgand) – Atscha – Dowaith

Search result navigation
Content provider