HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 015. - No. 056.

Date 1730
Description

4 old. latin, egykorú másolat.

Text

"Synoptica Representatio Locorum" (Összeírás: megyénként a fiskusnak ítélt falvak felsorolása.)
Pánd:
Sessiók, különböző birtokosokkal.
Vecse:
Birtokjogi bejegyzés.
Valamennyi possessiónál az átadás ellenértéke bejegyezve.
Tápé:
Szeged városáé.
Neoaquistica Commissio által a fiskusnak ítélt birtokok. Birtokos: fiskus és Károlyi Sándor.
A Neoacquistica Commissio működésével kapcsolatban a királyi fiscusnak részben ítélet, részben megegyezés, részben beiktatás által tulajdonába jutott helyiségekről és praediumokról készült.
1. ítélet által (Heves m.): Lengyeli praedium portio – Ivád praedium portio – Varano portio – Nagy Batony portio – Kis Batony portio
(Pest m.): Szent-Miklós praedium – Körös városa – Pánd – Inárcs praedium portio – Koka – Tóth-Almás – Borbán-Szállása praedium portio – Szent-Király praedium portio
(Bihar m.): Mező Panasz praedium – Mező Gyarak praedium – Kerékegyháza praedium – Gyapol praedium – Pappi praedium
(Csongrád m.). Szőllős praedium – Divinszegh praedium – Lele praedium – Kinghicz praedium – Pannahát praedium
A különböző családokkal történt megállapodás alapján meghatározott összegekért a fiscus tulajdonába mentek át:
(Pest m.): Vecse possessio – Tetétlen – Fehéregyház – Csanád – Olle (Öle) praedium – Szent-Imre praedium – Szent-Márton-Káta – Babony praedium
(Heves m.): Tordona praedium – Tarnos praedium – Varaszo
"Legitimata":
(Nógrád m.): Jobbágyi portio már régebben odaítélve.
(Pest m.): Inarcs praedium – Bene praedium – Mise praedium – Tatár-Szent-György praedium – Babony praedium – Szent-Lőrinc-Káta – Hartyán – Várak praedium – Körös opp portio – Kecskeméten portio – Abony – Toszegh – Keczke – Sánd portio – Nagykáta – Péczel – Káva – Gomba – Bénye – Maglód – Egreskáta praedium – Czibakháza praedium – Páladits praedium – Bögh praedium – Györgye praedium portio – Füzes Megyer praedium portio – Tápió-Szent-Márton praedium – Pót-Harasztya praedium (Tót?) – Nyárs-Apáthy praedium portio – Locsod praedium – Füzberegh praedium – Farkasd praedium
(Csongrád m.): Tápé
Az alábbi Csongrád megyei helységek Károlyi Sándoréi: Csongrád oppidum – Vásárhely oppidum – Szeghvár – Illyés (Éllés?) praedium – Böld (Böd) praedium – Máma praedium – Csány – Felgyő – Ujfalu – Szent-Király – Gorsa (Garsa) – Batida – Sámsony – Kuttas (Tót-) – Csomorkány – Kuttas (Vörös-) – Fecskés – Ráros praedium – Ujváros – Magóts – Réve-Kopácz (Réti Kopány?) – Körtvélyes – Folyo – Ferged – Szent-Erzsébet – Martély – Szent-György – Szántó – Derék-Egyháza portio (Fenti Csongrád megyei helységek L. Nagy szerint – az oppidumokat kivéve – valamennyien praediumok.)
(Fejér m.): Rátz-Almás – Ladány – Lovas-Berény oppidum – Kajászó-Szent-Péter – Kirt praedium – Gerencsés praedium – Pusztavám – Dobos praedium – Horhi praedium – Szent-Ivány praedium

Content provider