HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 015. - No. 054.

Date 1712. március 12.
Description

51 old. német, eredeti.

Text

"Conscriptio", melyet Paul Wibmer készített. (Összeírás: subditusok neve, fiai, állataik, a falu területén lévő művelt szántó, rét, erdő.)
Liget:
Jobbágynévsor. Telek-nagyság. Jobbágyfiak. Igaerő. Sertésállomány. Házatlan zsellérek. Földrajzi meghatározás (Angränzend… stb.). Paraszti szántóterület holdban, paraszti használatú erdő holdban, paraszti rét kaszásban. A korábban a keresztény valamint a török földesúrnak fizetett adó. A kamarának jelenleg fizetett közös árenda, robot nincs! "…dem fisco regio J-hrl. 40 fl. Arenda"! Kilenced minden terményből. Méh- és sertéstized. A jobbágyok vallása. Öreg és romos malom.
Nagyfalu:
Öreg és romos malom. Meleg forrás (fürdőhely, Toplica).
Ocsárd:
Két újjáépített és két romos malom.
Kis-Asszonyfa:
Két köves illetve egy köves malom.
Bessenec:
Egy újjáépített és egy romos malom.
Komló:
Öreg és romos malom.
Babarc:
Puszta malom.
Romonya:
Újjáépített malom.
Bakoca:
Puszta malom.
Szatina:
Újjáépített malom.
Szent-György:
Romos malom.
Mind-Szent:
Újjáépített malom.
A praediumok túlnyomó többsége nem szántó, hanem erdős-bozótos terület.
Pécsi kamarai kerület falvai (Baranya m.). Birtokos: Kamara, Lengyely-cs., Draskovich-cs., klarissza apácák, Pető László, pálos rend, Csopaki-cs., Jankovich-cs.
(Lengyelianische Güetter) Ligeth – Warga – Marocz ődte – Mocsillák praedium – Kápási praedium – Hosziszo praedium – Mágoch praedium – Also-Warga praedium – Schibrig praedium – Káptolon praedium – Oroszlo praedium
(Draskowicsische Güetter) Nagyfalu – Ocsárd – Kis-Aszonfa – Gilvánfa – Pázdán – Also et Főlső-Vasskapu seu Beike praedium – Ternyelő seu Két-Ág praedium – Berki praedium – Nezér praedium – Nemes-Apáti – Páli praedium – Szarák-Szék praedium – Ak-Telek praedium – Haraszti praedium
(Claristen Nohnnen von Pressburg Güetter) Bessencze – Páprád praedium – Bogád praedium – Szalántelek praedium – Tottfalu praedium – Topor praedium
(Peto-Laszloische Güetter) Zaik – Wőrsőnd – Kellinsche praedium – Magyarod – Komlo – Babarcz – Nadicza praedium – Lik-Tott praedium – Gyak praedium – Maráz praedium – Magyarod praedium – Kőrdfés praedium – Bácsfa praedium – Hazzud praedium – Szürdékén praedium – Kőkőnyős praedium – Gőrgetek praedium – Szent-Imre praedium – Szopok praedium – Also-Janosi praedium – Fölső-Janosi praedium – Battyán praedium – Csipán praedium
(der Ordnung Sancti Paulini Güetter) Győrgyin desertum – Haimás des. – Romonya – Schemeye praedium – Bakotza – Biztricze – Szent-Kathalina – Haimás – Héthmén praedium – Okorvőedgye praedium – Almás praedium – Azdi praedium – Vitorágh praedium – Gőbics praedium – Kámán praedium – Ördök Lika praedium – Hertelend praedium – Ratkocza praedium – Szent-Lélek praedium – Korpád praedium – Bükösd praedium – Erdey praedium – Megyesfa praedium – Kéthell praedium – Szent-Márton praedium – Káán praedium – Platina praedium – Karáczotfa praedium – Erszik praedium – Keverd praedium – Pogány praedium – Csette praedium – Szabás praedium – Tőllye praedium – Patak-Ujvár praedium – Győrőfő praedium – Lapse praedium – Csebén praedium – Szent-Domján praedium – Szágy praedium – Szarándok praedium – Schoggo praedium – Lohsnicza praedium – Bük-Aly praedium – Kőbli praedium – Ibafa praedium – Therecske praedium – Hetfehel praedium – Nagy-Kővesd praedium – Vég-Ágh praedium – Nyáros praedium – Páprán Kővesd praedium
(Csopaki und Jankovicsi Familia Güetter) Gyenő – Győmőlcsin – Szent-György – Mind-Szent – Szent-Márton praedium – Egyetfa praedium – Farkasfa praedium – Pigyoka praedium – Szénássi praedium – Tormássi praedium – Bozofa praedium – Kis-Lak praedium – Lőcske praedium – Vernyak praedium – Budisa praedium – Gudissa praedium – Páli praedium – Megyer desertum

Content provider