HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 015. - No. 014.

Date 1673. november 26., Füzér
Description

13 old. latin, eredeti.

Text

"Informatio super Bonis…", melyet a vár provisora készített. (Összeírás: földesúri épületek, szántó, rét, szőlő, erdő, subditusok száma, úrbéres szolgáltatás.)
Füzér:
Nemesi curia fából, zsindelytetővel, a szokásos tartozékokkal. Földesúri allódium, gyümölcsöskert, csűr. A curiához tartozó szántóterület (holdban), vetésmennyiség (köbölben), rét (szekér széna száma), szőlő (termése hordóban). Educillatio (jövedelem), vám (jövedelem), malom (jövedelem). Tölgyerdő (hozama). Jobbágytelkek, házas és házatlan zsellérek, puszta telkek. – Census. Munera: 4 lúd, 1 icce vaj, 1/2 icce méz, 40 tojás. – Robot: aratás és szüret idején mindennapi, egyébként heti háromnapi szolgálattal tartoznak. – Hospesek adója: 150 hordódongát a hozzátartozó 150 fenékkel és abronccsal együtt, valamint 500 szőlőkarót készítsenek. Ezekre a munkákra két-két hetet kapnak (összeállítással együtt). – Dézsma: gabona- és sertéstizeddel (vagy kilenceddel) tartoznak. (A füzériek régi idők óta sertéstized alól mentesek.)
Filkeháza:
Malom és pálinkaégető; dézsmával nem tartoznak.
Pálháza:
Libertinusok és ácsok. Kocsma (földesúri), vám, vízimalom fűrésszel, tölgyerdő.
Villy:
Két malomrész.
Bistye:
A felemelt mértékű szokásos ajándékokon kívül még az alábbiakat tartoznak adni: 14 tyúk, 2 szekér széna, 7 köböl zab, 6 köböl köles, 1 köböl kendermag, "tojás taxa" fejében d. 75.
Mátyásháza:
Földesúri szőlők.
Kolbássa:
Szalmatetős nemesi ház, hozzátartozó szántóföldekkel, három nyomásra, szőlő és rét is tartozik hozzá.
Puszta-Telek nevű föld (termésmennyiség).
Füzéri fiskális uradalom. Birtokosok: Semsey György, Baxa István, Beczy István, Dely Péter.
(Abaúj m.): Füzér – Filkeháza – Pálháza – Villy – Bistye portio (Semsey Györgyé) – Mátyásháza portio – Vágás portio – Komlós portio – Hotyka portio (Baxa István és Beczy Istváné) – Kis-Bozsva portio (Baxa Istváné) – Nagy Bozsva portio (Baxa Istváné) – Kolbassa portio – Kozma portio (Dely Péteré)

Search result navigation
Content provider