HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 014. - No. 040.

Date 1636. március 18.
Description

8 old. magyar, egykorú másolat. Azonos a 14 : 39-cel. Nyomtatásban: Makkai, I. Rákóczi György.

Text

"Inventarium" (Összeírás: a vár hadfelszeelése részletezve.)
Erdélyi fejedelmi fiskus javai.
Fogaras várának tartozékai. (Erdély)

Search result navigation
Content provider