HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 011. - No. 011.

Date 1697
Description

48 old. magyar, egyszerű másolat, töredék.

Text

"Conscriptio" (Összeírás: subditus neve, állataik, megjegyzések jogállásukra.)
Komloska:
Telepesek név, állapot és lakás szerint. Telek. Fiúk. – Lovak, ökrök, tehenek, juhok, disznók, méhek. – Szőlő. Bor. – Soltészság. – Parochia mit szabad hely. – Nemes ember taxája 1,80 forint. Telepesek taxája 3 forint. Varga László taxája: 3 pár saru. – Mesteremberek mesterségükkel szolgálnak. Az egyik jobbágy szénégetéssel.
Regeczke:
Telepesek mint előbb. – Egyikük a regéczi vár hajdúja, másikuk kocsmáros, harmadik gyalogszeres székely, negyedik hordót és abroncsot tartozik csinálni. – Taxájuk különböző. Az egyiknek taxája: 3 pár saru. Nemes ember taxája 12 forint. – Szökevények száma 14.
Magyarosska:
Telepesek mint előbb. – Jobbágy taxája 60 ulna szép vászon 4 polturával számítva. Más taxa 6 pár saru. – Szökevények száma 13.
Fony:
Telepesek mint előbb. – Egyeseknél szőlős-kert, másoknál kenderföld. – Többen mesterségükkel szolgálnak. – Egyikük a cigányok vajdája. – Nemes ember taxája 6–12 forint. – Pápista templomot építettek.
Szántó város:
Telepesek, mint előbb. Sok a kiváltságolt sessio.
Maczinfalva:
Nemes ember taxája paraszt session 3 forint. Jövevény nemes ember taxája 1 forint. – Malom. – Ispotály a megnyomorodottak részére.
Tallya város:
Telepesek mint előbb. – Nemesi curiák. – Nemes ember taxája 6 forint. – Gyalogszeres jobbágy mint vásárbíró. – Szökevények száma 11.
Bassko:
Mint előbb.
Horváth:
Mint előbb. – Parochia. Iskola. – Nemes ember taxája 4 forint. – Bujdosó jobbágyok száma 13.
Felső Novaj:
Mint előbb. – Nőtlen legény taxája 6 forint. – Egyikük borjúpásztor.
Regéc uradalma. Rákóczi birtok.
(Zemplén m.): Komloska – Regeczke – Magyarosska – Fony – Szántó város – Maczinfalva – Tallya város – Bassko – Horváth – Felső Novaj – Alsó Vadasz – Hozza mindezek és a Praedium Ratha és Legyes Bereg praedium aestimatioját, de mindenütt csak a végső összeget.

Content provider