HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 011. - No. 004 / a.

Date 1691. március 25., Kapi
Description

1. 17 old. eredeti, latin.
2. Összeírás, latin, 18 old, 1690 körül.
3. Aestimatio 1691. április 10., 7 old. latin, ered.
4. Extractus Bonorum 2 old. latin, keltezetlen, 1690 körül.

Text

"Conscriptio", melyet Vas Gáspár és Medveczky Mátyás készítettek. (Összeírás: kuriális épület, gazdasági épületek, szántó, rét, subditusok neve, állataik, úrbéres szolgáltatás.)
Kapi:
Magas sziklán épült, lakásra minden szempontból megfelel. – Kőből épült nemesi curiáját a rebellisek feldúlták. Van hozzá csűr és gyümölcsös meg veteményes kert. – Van egy másik curia is, félig feldúlva. – Szántók a curiákhoz 3 calc. kb. 300 köbölre. – Rétek: 40 öl széna. – Malom, melyért a molnár árendában 90 eperjesi köblöt fizet. – A halastó után 2/3 rész a földesúrnak, ugyancsak disznót hízlal földesúrnak. – Telepesek név szerint. – Lovak, ökrök. – Zsellérek is név szerint. – A telepesek censusa Szent Mihálykor 75 den, azonkívül tyúk 3–2 és 4–5 felváltva. – 1 köböl zab. – Torma évenként 1/8 köböl. – Robot 3 nap. – Tizedet adnak minden termésből.
Tölcsék:
Kőből épült kastély, lakásra alkalmas. Major. Csűr. Gyümölcsös és veteményes kert. Külön káposztás kert is. – Másik curi is kastély formájára kőből épült. – Szántók a két curiához 3 calc. 900 eperjesi köbölre elegendők. – Rétjei 60 orgia szénát hoznak. – Malom két kerekű. A molnár évenkétn 70 eperjesi köblöt fizet, és 2 disznót hízlal a földesúrnak. – Erdő 2: az egyik tüzifára, a másik tilalmas. – Telepesek név szerint; több köztük a mesterember, ezek mesterségükkel szolgálnak. – Zsellérek is név szerint. – Tizedet adnak minden termésből. – Censusuk 75 dénár. – Tyúk 3–4 felváltva. – Kender-mag 1/8 köböl. – Szüretkor 2–2 tartozik 4 hordó bort haza szállítani.
Fulyány:
Telepesek és zsellérek név szerint. – Census pénzben semmi. – Minden telek után 4 tyúk. – Tizedet adnak minden termésből. – Robot felváltva 2–3 nap. – A várhoz fát és vizet szállítanak.
Lada:
Telepesek és zsellérek név szerint. – Szent Mihály adója 50 dénár és 1 köböl zab. Komlóból 1/2 köböl. – Tizedet adnak minden termésből. – Szüretkor 4 hordó bor szállítása.
Kökény:
Mint előbb. – Robot hetenként 2–3 nap felváltva. – Úgy a tyúk-adása is 3–4 felváltva.
Németfalva:
Mint előbb. – Torma helyett 1 tyúk.
Vágás:
Mint előbb. Az egyik telepes mészáros: robot helyett marha nyelvet ad.
Pálfalva:
Kendert tartoznak fonni.
Kapi várának tartozéka. Kapi Gábor birtoka.
(Sáros m.): Kapi vár – Possessio Kapi – Possessio Tölczék – Possessio Fulyány – Possessio Lada – Possessio Kökény – Possessio Németfalva – Possessio Vágás – Possessio Pálfalva (a fele)

Content provider