HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 011. - No. 001.

Date 1685. március 24.
Description

17 ered. sz. pag. latin, eredeti.

Text

"Conscriptio", melyet Belaváry Dávid készített. (Összeírás: subditus neve, állataik, úrbéres szolgáltatás, malom.)
Komárocz:
Telepesek név szerint. – Ökör, ló, tehén, juh, disznó. – Malom két kerekű. A molnár árendában 50 kassai köblöt ad, 5-t búzából. A kiadások negyedrésze őt terheli. öldesurának 4 disznót hízlal. – Fűrészmalom deszkavágásra. – Tizedet adnak mindenből. – Évi adójuk 70 forint 4 részletben. – Tyúkokért, libáért és tojásért 20,50 forint. – Bor szállítása fejében 6 forint. – A halászok hetenként adnak be halat. – Szüretkor az egész község 3 embert ad.
Deméte:
Telepesek név szerint, sessiók szerint csoportosítva. – Ökör, ló, disznó. – Két kastély is, de elhagyottak. Így a major is. – Szántói 3 calc. 100 köbölre elegendők. – Rétjei 20 szekér szénára. – Malom évi bére 30 köböl búzából, 30 köböl rozsból. A molnár 4 disznót hízlal a földesúrnak. – A konyha részére 4 tyúk. – A földesúrnak egyenként 2 polturát. – Robot hetenként 2 nap.
Kaproncza:
Telepesek név szerint. – Ökör, ló, tehén, disznó. – A deserták név és szám szerint. – Nemesi curia részben kőből, részben fából. – Szántói a faluhoz tartoznak – Rét 20 szekér szénára. – Malom egy kerekű; árendája 20 köböl kétszeres. A molnár két disznót hízlal a földesúrnak. – Kenderből 20 kévét, másképp kittat adnak. – Tized. – Egy tyúk.
Vaniskocz, másként Jánosfalva:
Zsellérek név szerint. – Tehén, ökör. – Robot fejében évenként 4 pár cothurnust adnak. – Deserták nevük szerint elsorolva.
Trochany: (Kohányi Péter része)
Telepesek és zsellérek név szerint. – Ökör, tehén, disznó. – Nemesi curia. Csűr. Gyümölcsös kert. – Szántói 1 calc. – Rétjei 12 szekér szénára. – Malom 1 kerekű, évenként 14 köböl. Földesúrnak tizedet adnak és 1–1 tyúkot.
Trochany: (Kohányi Gábor része)
Telepesek és zsellérek név szerint. – Ökör, tehén, tinó, juh, ló. – Nemesi curia. – Hozzátartozó szántók 12 köbölre. – Rétek 6 szekér szénára. – Robot hetenként 3 nap, zselléreké mindennap.
Béczfalva:
Telepesek és zsellérek név szerint. – Ökrök, tehenek. – Szántók mindegyik calc. 6 köbölre. – Rét 12 szekér szénára.
Fricske:
Telepesek fél és negyedtelkesek név szerint. – Fiúk, ökrök, tehenek, tinók, lovak, juhok. – Soltész fizet évenként 16 forint bért. – Kötelesek adni duas aves pro coturnicibus (fürjek) capiendis. – Robot 3 nap; annak megváltása 3 forint.
Ternye:
Csak zsellérek vannak, azok név szerint. – Ökör, tehén. – Nemesi curia minden hozzátartozóval: major, kert, csűr. – Malom egykerekű, most elhagyatott, az előtt adott a földesúrnak 24 eperjesi köblöt. – Egy másik malom a köles hántolására és a kender zúzására. – Vetésterület mindegyik calc. 100 eperjesi köbölre. – Rét 20 szekér szénára. – Deserták szám szerint.
Nagy Szilva:
Telepesek név szerint. – Ökör, tehén, kecske. – Robot hetenként 3 nap.
Komlos:
Hosszú útra 1–1 ökörrel kötelesek menni.
Poósfalva:
Telepesek név szerint. – Fiúk, ökrök, tehenek, tinók. – Kőből épült nemesi curia csürrel és kertekkel. – Szántók mindegyike calc. 50 eperjesi köbölre.
Prócs:
Rétek 20 szekér szénára.
Komloss:
Telepesek név szerint. Fiúk. – Ökrök, lovak, tehenek. – A deserták megnevezve. – Kőből való nemesi curia kertekkel és csűrökkel. – Szántók 40 köbölre elegendők. – Rétek 14 szekér szénára. – Malom egy kőre; a molnár disznót hízlal a földesúrnak és egy tyúkot ad. – A féltelkesek is 1 tyúkot és 1 libát. – Robot heti 3 nap; ennek megváltása 3 forint.
Varjufalva:
Két kaszást adnak 3 hétre.
Cselfalva:
Nemesi curia kertekkel. – Szántók mindegyik calc. 30 eperjesi köbölre. – Rétek 20 szekér szénára.
Nyrjess:
Kőből épült nemesi curia.
Szobos:
A soltészok név szerint. Fiúk. – Ökrök, disznók, tehenek. – Telepesek név szerint. – Ökrök, tehenek, juhok, disznók. – Évi census 36 forint. – Poporszkie bérlet 60 forint. – A konyhára tyúkokat adnak. – Zabból 12 bártfai köblöt. – A konyhára adandók megváltási ára 51 forint.
Keresztes, alias Chmelior:
Kőből épült nemesi curia. Szántók mindegyik calc. 50 eperjesi köbölre.
Komlos-Keresztes:
Kőből épült nemesi curia. Kertek, csűr.
Konfiskált javak. Kazinczy Péter, Kohany Gábor, Szemere, Sztankay Veer Gábor, Béczy István, Bresztay Mátyás, Benyiczki Miklós, Feyerváry István birtokai.
(Sáros m.): Possessio Komárocz (Kazinczy Péter özv.) – Possessio seu pagus Deméte (Szemere László özv.) – Possessio Kaproncza (Berthoty Lajos) – Possessio Vaniskocz máskép Janofalva. – Possessio Trochany (Kohányi Péter) – Pagus Trochany (Kohányi Gábor) – Possessio Beczfalva (Szemere család) – Possessio Fricske (Szemere család) – Possessio Ternye (Ulcz Gábor) – Possessio Nagy Szilva ugyanazon (Ulcz Gábor) – Pagus Komlos (Sztankay Ferenc és Ádám) – Possessio Poósfalva (Sztankay Ferenc és Ádám) – Possessio Prócs. – Possessio Komloss (Horváth István) – Pagus Nádffő – Pagus Zálmány – Pagus Dukaffalva (Horváth István) – Possessio Varjufalva (Veér Gábor) – Possessio Cselfalva (Veér Gábor) – Possessio Herkey (Réczy István özv.) – Possessio Pusztavisy (Kerekes András özv., Razlaniczy Anna, korábban Szalay Zsigmondné) – Pagus Marghonya. Ugyanott possessio (Mathiae Breszlay alias Szabó) – Ugyanannak a portiója in pago Kálnás és in pago Nyrjess – Ugyanabban a két faluban portio (Nicolai Beniczky) – Pagus Szobos (egykori birtokos: Pallugyai Sándor) – Bona confiscata Fejérváry Istvántól in pago Komlos, Keresztes, alias Chmelior. Ugyanannak a birtokon. – In pago Babasfalva Slavonice Babie. – In pago Vlasca. – In pago Hanusfalva. – In pago Petrocz. – In pago Medgyes. – In pago Radvanocz. – In pago Zeleznyik al. Várpataka. – Tárczay Desewffy István feleségének, Annának birtokrészei: In pago Komlos-Keresztes. – In pago Radvány. – In pago Medgyes. – In pago Vlassica. – In pago Zeleznyik. – Veér Gábor portioja In pago Buzlo. – Baranko Sándor portioi: In pago Buzlo. – Elek László portio in pago Buzló

Content provider