HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 008. - No. 045.

Date 1673 után
Description

4 old. latin, másolat keltezetlen, 1673-as évszám a szövegben.

Text

„Specificatio seu Extractus” – (Összeírás: subditusok szám szerint, majorsági szántó, kaszáló, állatok, malom, gabona.)
földesúri kastély – földesúri szántóföld – földesúri rét – földesúri állatállomány: ökör, tehén, borjú, kappan, tyúk, liba, kacsa, sertés – egész- és féltelkesek – zsellérek – subinquilinusok – szabadosok – deserták – census: kappan, liba, bor, sertés – bor, sör educillum – malom – rozs – vám – erdő
Máriássi Imre konfiskált javai.
(Szepes m.): Márkusfalva – Máthéfalva – Vegundics (oppidum) – Stephanfalva – Berzevicze – Zanatka – Batizfalva

Search result navigation
Content provider