HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 008. - No. 013.

Date 1523
1518
1519
Dl. 37007
Text

Egervári uradalom:
birtoktörténeti adatok – sessiók rendje – jobbágyok név szerint – census készpénz, kenyér, tojás, csirke, kalács, kappan, hal, széna, búza, rozs, zab, vetőmag – szénakaszálás, szállítás, aratás, favágás – robot tetszés szerint – büntetések – földesúri szántók, rétek (Jánosfalva) – allódium (Hegyfalu) – malom (Egervár) – szőlő (Gesfalva) – erdők – deserták a földesúrnak – halastó: Zenth Gvergyh
Kapui uradalom:
villicatusok – sessiók – jobbágyok név szerint – census: készpénz „fejpénz” – élelmiszer megváltás készpénzzel borszállítás – vágósertés v. ára deserták utáni szolgáltatás – oficiálisoknak készpénz – számlálás idején szolgáltatott termények: búza, zab, borsó – egyéb szolgáltatások: vaj, sajt, bor, széna, hízott ökör v. készpénz csirke, liba, kappan, kalács, tojás – „erdőbér” – kaszálás v. készpénz – fuvar kísérettel v. készpénz megváltás – csikszolgáltatás – pénteki hal szolgáltatás, liszt-szolgáltatás, subapénz, robot meghatározott napokon, rákpénz – földesúri erdők (Bodonhely) – officialisoknak készpénz (Beled) – deserták földesúr kezelésében (legtöbb helyen) – várföldek (Bogyoszló)
Sárvári uradalom:
jobbágyok név szerint – sessiók – plébánosok jobbágyai név szerint – szabadosok – deserták – census: készpénz, hízott ökör, v. hízott sertés, közösen – úri ajándékok: csirke, kacsa, kappan, juh, vaj, sajt, kenyér, kalács, tojás, kása, lencse, hal – hidak, gátak karbantartása, fafuvarozás, kaszálás, aratás, borszállítás, v. készpénz terményszolgáltatás – termények: búza, rozs, zab, hüvelyesek – kötelező vetés a földesúrnak ekék után – erdőhasználatért készpénz, borszállítás v. készpénz, borszolgáltatás a szőlők nagysága szerint, makkoltatásért kappan, kalács, zab – deserták utáni szolgáltatás: lencse megváltás készpénzzel – kecske megváltás készpénzzel – bárány megváltás készpénzzel – szalonna megváltás készpénzzel – „Hwsthadones” Lewe-en az egyháznak viasszal adóznak. – földesúrnak tojással, subapénz – „Imees Zanthasch” cf. Szamota szőlőmesterek (Czenk) – szüretelő edények, hordók abroncsolása robotban, idegenek hegyvámja – deserta-szőlők utáni szolgáltatás – földesúri allódialis földek (Nyegér, Uykér, Ikervár) – ispánföldek megművelése (Iwan)
Lewka-i uradalom:
jobbágyok név szerint – szabadosok név szerint – „hofstadok név szerint (Zsellérek?) – egyházak jobbágyai név szerint – deserták – szolgáltatások: készpénz, búza közösen, rozs közösen, csirke közösen, kacsa közösen, vaj, faggyú, sajt, só, olaj, hal (hering), tojás, köles, lencse, kendermag, zab közösen, szalonnafogyasztás után készpénz, erdők használatáért készpénz, fűrészmalmok után készpénz – mákolaj szolgáltatás – földesúri földek, malmok (Keresztúr)
Kanizsa vár tartozékai:
jobbágyok név szerint – deserták – census: készpénz – élelmiszer szolgáltatás: csirke, kacsa, kappan, tojás, pénteki hal – minden igavonó után szolgáltatás (Cinegeföld): készpénz, zab, rozs, búza – mennyiségben különbség 1, 2, 3 és 6 állat után – termények után tkilenced, helyenként tized – bor után tized vagy készpénz – egyéb szolgáltatás: hízott ökör v. sertés közösen, v. helyette készpénz, földesúr konyhára kenyér, só, szénakaszálás, szüretelés, töltéskarbantartás, faggyúszolgáltatás, fuvar kísérettel, extraneusok hegyvámja, bor, kappan, fwmol (lángosféle) közösen v. külön officialisok számára készpénz tojás, kenyér – készpénz, marhavágás után készpénz, bor után, éptíkezés desertákra – faanyag a földesúr erdőből – szolgáltatás az officiálisoknak – hegyvám – szolgáltatási ünnepek a szokottakon kívül: Szent Erzsébet, Szent Kálmán ünnepe – földesúrnak ha a faluba érkezik vacsora vagy ebéd (Szepetnek) – jéghordás, káposztaültetés, bíró-rész – „Imees Zanthas” – földesúri allódium Gelse – deserták a földesúrnak – földesúri erdők használata – építőanyag szállítás (Szent György, Almaszeg) – földesúri posta hordása (Thewl) – ház tisztántartása
Was-Megheryche vár tartozékai:
lakosok név szerint – sessiókhoz jegyzetben „minoris zabás”, „majoris Zabás” wulgo „kethel”-kötél – census-készpénz – vajda-pénz – terményszolgáltatások: búza és zab mértéke: „cum kothcziis”, „tritici koczam” (Domkowcz) – várnagyok járandóságai: termény, csirke – szolgáltató nap a szokottokon kívül Szent Margit napja – hússzolgáltatásban sertés oldalas, lapocka
Velyke vár tartozékai:
húshagyó keddi pénz minden harmadik évben – robot meghatározott napokon – új malom, régi malom, elhagyott malom, szabad malmok, malmok a földesúr szolgálatában – census készpénz – census kémények után – sessiók kötél-mértékben – szolgáltatás „grywna”-ban, termény-szolgáltatás: búza, zab, széna, egyéb szolgáltatások sertésoldalas, tojás, malac – tized sertések után külön mérték a 10 alatti és a húsz feletti mennyiség esetén készpénzben – sertések után zab v. köles v. makk – mechanicza-sertés beadás, halszolgáltatás
Sthynychnyak vár és tartozékai:
lakosok név szerint, jobbágyok név szerint, szabadosok név szerint, nemesek név szerint – birtokörténeti adatok – census készpénz, helyenkint bor, közösen „grywna”-fizetés zab-szolgáltatás – malmok után tized – nyest-pénz „kwna” majdnem minden helyiségben – egyéb szolgáltatások: zab, bárány, bor, kenyér, kalács, kappan, csirke, tojás, kovásztalan kenyér „panes azimi” – robot, gyakran kötelező várszolgálat javításoknál – judikátusok – sessió nélküli zsellérek – nemesek jobbágyai – plébánosok és egyháziak jobbágyai, szolgáltatásaik – birtokos nemesek név szerint, a várnak censust fizető nemesek adnak még tized sertések után és zabot – szolgálattól, censustól mentes jobbágyok, városi belső és külső sessiók – összesítések birtokok szerint, hány nemes, hány jobbágy, mennyi a szolgáltatások készpénz értéke – sessiók helyi elnevezése: „woschyne, wosthynye, wosthyna, woschnye”
Csókakő vár tartozékai:
jobbágyok név szerint, szabadosok – census sessiók után készpénz – élelmiszer-szolgáltatások: csirke, kenyér, kalács, vaj, tojás, sajt, szalonna, káposzta, kecske, bárány – kilenced minden terményből kivéve borsót, babot és lencsét – kilenced a borból – robot meghatározott napokon, kaszálás, aratás, fahordás – földesúri erdők (Zámor) – földesúri vám – fakitermelés feltételei extraneusok számára
Egervári uradalom (Vas m.):
Egervár – Reznek – Lekfalva – Jakabfalva – Jánosfalva – Gesfalva – Hegyhfalu – Senth Gyergh – C[s]etertekhel[y] – Keresthur – Telekes – Zenth Lerincz – Nagyfalu – Fahcyka – Teőthövs – Hethes
Kapu-i uradalom (Sopron m.):
Zyl mezőváros – Zenth Myhál[y], Bodonhel[y] – Pordan – Kethely – Papoch – Beled – Tamásy – Baboth – Hydaz – Barbacz – Beel Sarkan[y] – Ikren – Vitthnyéd – Zerghin – Bogyo[s]zló – Csapod
Sárvár-i uradalom:
Ikervár – Solthon – Nyegher, Chene – Heghfalw – Semyén – Ewlbe – Chalad – Iwan – Zenth Myklos – Helhkew – Seyther – Czenk – Lewe – Uyker – Pereslegh – Homok – Kevesd – Szár – Zeephlak – Horpath
Lewka-i uradalom:
Lewka – Londeck – Gotharth – Bywna – Farkasfalva praedium – Perghelyn – Lathorfalva – Salamonfalva – Kwhalwm – Dersel praedium – Rewth – Rednekh – Alsp Puloya – Files – Kereszthwr mezőváros – Csepregh mezőváros
Kanizsa vár tartozékai:
Zenth Gergh – Mykefalva – Bekchehel mezőváros – Bankfalva – Zeghedew – Kanysa mezőváros – Sarmaas – Szombathel[y] – S[z]epetnek – Iharos Somogy m. – Illew Somogy m. – Saagh – Chygho – Almazeegh Zala m. – Mihald Somogy m. – Beryny – Felfewld – Kis Laghd – Gereche – Martonfalva – Chornoha – Perenye – Bosfalva – Gianowez – Bikallya – Dench Somogy – Czinegedfelwde – Pald – Eszterghnye – Pamlyn Zala m. – Zyman – Chakan – Wenecze – Uyudvar – Sygarth – Gelse – Thewl – Bakolnak – Wyneph Ethew
Was-Megheryche vár tartozékai:
Myholtcz – Verhowcz – Pawissewczy – Klechewczy – Dóyankowcz – Kwrowcz – Czernowcz – Dwbowecz – Brood – Klimowcz – Habyanowcz – Boryncz – Wchkowcz – Hrasgancz – Kwassetyncz – Dwsewcz – Marssyncz – Zitholnykowcz – Lwke – Bothussareywcz – Draghunowcz – Czwetkowcz – Lypje – Rekowcz – Radnykowcz – Stankowcz – Mudrowcz – Wcheweczy – Winarie – Raynywech – Janderkowcz – Berczkowozelp – Sthepowczy – Domkowcz – Zlobothyma – Zerdahel mezőváros – Wasmegwrechye mezőváros – Czernecz – Kremerczy – Kwizminczy – Rozowiczy – Kozlowczy – Jartewczy – Graberye – Gwrowczy – Draghhanowczy – Zeklwczy – Werhovczy – Dolenczy – Kenynowczy – Kobaryewczy – Perussinczy – Wydowczy – Lwke
Velyke vár tartozékai:
Kovaczycza – Zeklarisweczy – Topolye – Wsthylonya – Iwanya – Wzthypecker – Hrussevicza – Krapye – Granicza – Novachy – Vogichy – Vokancz – Nalarazth – Veljke mezőváros – Peker – Gragyancz – Velykikwth – Malykuthy – Sonovcz – Zlyzowcz – Mergjancz – Samorowcz – Roghozno – Villa Veneciarum – Vulgo Benetk – Zader – Sybenyk – Popowcz – Opeke – Szolochyna major – Szolochyna minor – Throger – Woglessincz
Styhnychnyak vár és vár tartozékai:
Roseniycza – Kasthelysche – Koztbanyek – Zlath – Jaworowcz – Strelche – Threbynya – Belaj váracs – Rechicza – Kwppe folyón túli sessiók – Othok – Radonya – Kwpysyncz – Otrochychy – Hwzychy – Zthoymericihy – Koronanye – Koronycze – Kyrinhychy – Lypye – Zwynycza
Csókakő vár tartozékai (Fejér m.):
Chorgo – Zamor – Waya – Ugar – Chakberyn – Thymar – Moor – Welegh – Saarkan

Search result navigation
Content provider