HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 008. - No. 011.

Date 1737. január 14. Pozsony
Description

41 old. latin, eredeti.

Text

„Aestimatio”, melyet Somogy István kamarai számvevő készített. – (Becslés: telkek, zsellérek száma, úrbéres szolgáltatások, egyéb földesúri bevételek, allódiális szántó árendája, erdő.)
évi árendák – évenkint kiosztott jobbágytelkek után – kilencedek: készpénz, malac v. készpénz, méh, bárány, kecske után búzából, zabból, árpából, borból, török búzából, kenderből, lenből – egyéb szolgáltatások: közösen hízott sertés, közösen hízott kacsa v. készpénz – zsellérek tyúk, tojás, szolgáltatás – robot: meghatározott napokon – szabadköltözködésűek robotja – szerb-rác telepesek robotja szerződés szerint – vetés a földesúrnak, fakitermelés a földesúrnak, rétek hozama, halászat, vizafogás, idegenek méh-adója, idegenek hegyvámja, szeszfőző üstök adója – földesúri szőlők: Villan – major: Bellye – halászat: Darócz, Lasko – erdő makkoltatás – malom: Daras – vásárjövedelem – révjövedelem: Battina – az uradalmak bevételei és kiadásai
Bélyei uradalom. Bellyei és Vörösmartoni uradalmak.
(Baranya m.): Bellye – Kopács – Herczek Eszék – Darocz – lesko – Keü – Csusa – Daras – Marok – Bodollya Csibohat praedium – Damovacz – Battina – Baranyavár – Monostor – Lucs – Sarok – Lipova – Bann – Mays – Kis Falu – Földvár praedium – Nyarad vagy Etemend – Körtvélyes praedium – Villan – Sz. Marton praedium – Vörös Martony – Herczegh Szőlős – Lepse – Dallyok – Szabar

Search result navigation
Content provider