HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 008. - No. 009.

Date 1736. november 30.
Description

121 old. latin, eredeti aláírás, pecsét.

Text

(Összeírás), melyet Ferdinand a Dullersperg provisor készített. – (Összeírás subditusok neve, úrbéres szolgáltatások, egyéb földesúri bevételek, majorsági szántó, kaszáló, szőlőhegy, erdő.)
telkesek névvel, nemzetiséggel – ökrök – zsellérek – tehén, ló – földesúri arenda – erdő – földesúri erdő – halászat – robot (meghatározott) – sertés – szolgáltatások: tyúk, tojás, liba – kocsma – szántóföldek – gabonakilenced – zabkilenced – kukoricakilenced – földesúri búzaföld hozammal, zabföld – földesúri rét hozammal – len – földesúri vámjövedelem – vár és hozzátartozó allódium – Földesúri urna-égető kemence – földesúri szőlő hozammal – méh-kilenced, malackilenced, báránykilenced, kecskekilenced – fakitermelés jövedelme, vászonkilenced – Az uradalom alkalmazottainak jövedelme táblázatban. – A puszták felsorolása hiányzik!
Fiskális birtok, bélyei és vörösmarti uradalmak.
(Baranya m.): Bellye – Kopács – Herczeg-Eszék – Darócz – Lasko – Keü – Csusa – Daras – Marok – Bondollya – Dannovacz – Battina (vagy Keőszeg) – Baranyavár – Monostor – Lucs – Sarok – Lipova – Bann – Kisfalu – Magas – Nyárád (vagy Ekmend) – Villan – Vörös-Mártony – Herczeg-Szöllös – Sepse – Dallyok – Szabar

Search result navigation
Content provider