HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 008. - No. 003.

Date 1672. március 4.
Description

1. 5 old. latin, másolat.
2. Inventarium 1671. február 5. 2 old. eredeti latin.
3. „Series bonorum” 1671. március 14. Bereg megyében lévő javak.

Text

(Összeírás: subditusok név szerint, fiaik, állataik, hold szántó, vetés köblös, úrbéres szolgáltatások.)
Jobbágyok névvel – fiaik – ökör, ló, tehén, tinó, sertés – sessio iugerum bevetendő és bevetetett terület – deserta – nemesek – idegen sessiok – census: tyúk – tölgyerdő – robot (meghatározatlan) – zsellérek – földesúri szántóföld – földesúri rét – földesúri állatállomány: ökör, tinó, ló, tehén, borjú, liba, kacsa – földesúri ház – földesúri szántóföldek – földesúri rétek – földesúri állatállomány: ökör, tehén, borjú, disznó, liba, tyúk, kacsa – portiok névvel – ökör, tehén – sessiók, telkesek névvel – deserták – földesúri kuriában: búza, bor, szőlő, zab, egyéb takarmány, hal, tyúk, liba, sertés, tehén, borjú – földesúri szőlők névvel
Egressy János konfiskált javai.
(Ugocsa m.): Karaczfalva – Keresztúr – Szőlős-Végh-Ardo – Egres – Fanczéka – Verbőcz – Keresztúr – Rákócz – Fanczika – Keresztúr – Karaczfalva – Egres – Pene – Kováczó – Begány – Borsva – Oroszi

Search result navigation
Content provider