HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 006. - No. 100.

Date 17. század vége
Description

8 old. latin, másolat keltezetlen, keletkezésének korára tartalmára utal.

Text

„Aestimatio” – (Becslés: Kuriális telek és pestfunduáliáik, jobbágytelkek száma.)
Egyházas-Radóc:
curia, fából épült – Földesúri szántó, nagysága holdban és köbölben megadva, rét, szekér szénában mérve. – Féltelkes jobbágyok, robotkötelezettséggel.
Puszta-Radóc:
Egy jobbágytelek, a szokásos tartozékokkal.
Német-Szecsődi:
Curia, nyolcad-telkek tartozékaival és hozamával. – A robot értéke. – Földesúri rétek, széna szekérszáma.
Összes becsérték: fl. 6598
Nádasdi, Sankoj és Janódi-féle fiskális javak.
(Vas m.): Egyházas Radocz portio – Puszta Radocz portio – Szemesmál praedium portio – Doroszlo portio – Német Szecsőd portio – Egyházas Szecsőd portio

Content provider