HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 006. - No. 042.

Date 1700. december 31.
Description

528 old. német, eredeti aláírás.

Text

„Conscription” melyet Paul Wibmer kamarai officiális készített.
telkek száma, holdban szántó, kapás szőlő, hold erdő, török és magyar földesúr, török és magyar adó – Az összeírás a felsorolt falvaknál az alábbi sorszámok szerinti rendszert alkalmazza következetesen, legfeljebb annyi eltéréssel, hogy egyes kérdések néhány helységnél nem szerepelnek. – 1) a falu vagy praedium pontos földrajzi helyzete, Kanizsához és a Balatonhoz viszonyítva, mérföldben, égtájak szerinti szomszédos helységei felsorolva, névvel. – 2) szántóföld-területe holdban, rétje kaszás-napban, szőlő-kapásokban erdeje (helyenként holdban) – 3) jobbágytelek – nemesi sessiok – puszta telkek – armalisták (ezeknél azzal a megjegyzéssel, hogy nemességüket és privilegiumaikat igazolni kötelesek) – curia – 4) Birtokjogi bejegyzések. Jelenlegi birtokos neve (veszprémi káptalan, egri püspök, az Esterházyak, különböző nemesek), a birtoklás joga. – 5) A török uralom alatti hova- és kihez-tartozásuk és az akkor fizetett adók krajcárban. – Szőlő holdja után és fejadó (tributum). – 6) A szokásos robot mellett vagy az egész falu, vagy egyenként meghatározott összeget fizetnek, vagy borsszállítással, egy helyen fa-fuvarral tartoznak. Egyes helyeken tizedet is adnak. – 7) A curiábkan és a nemesi telkeken lakó armalistákra vonatkozó bejegyzések. – Malom, malomépítéshez alkalmas víz, az esetleges jövedelemmel, gabonaköbölben vagy árendánál pénzben.
Csopak:
malmok (2), puszta malom, évi jövedelme gabonaköbölben, jelenleg zálogban
Füred:
malom, zálogban
Örvény:
malmok (2), a tihanyi apátságé, jövedelme gabonaköbölben
Tihany:
A hely pontos földrajzi lerása, a Balaton vizének térhódítása. – Lakói huszárok és hajdúk, akik a török támadásokat fegyverrel verték vissza, ezért minden adó alól mentesek.
Tagy:
malmok (2), parasztiak
Petend:
A malom részben földesúri, részben paraszti.
Kapocsa:
malmok (2)
Köveskál:
puszta malomhely
Gyulakeszi:
malmok, földesúri és paraszti
Zala megyében lévő Balatonfelvidék falvai és pusztái: veszprémi káptalan, Lengyel, Eszterházi család stb. javai.
(Zala m.): Alsó Eörs – Fölső Eörs – Lovas (Looss) – Csopak – Palaznak – Köves (Küves) – Aratsa (Aracson) – Füred – Aszófő – Vászoly – Eörviny (Örvényes?) praedium – Udvar praedium – Kis Pécsöly (Pöcsel) praedium – Nagy Pécsöly (Pöcsel) – Nemes Pécsöly (Pöcsel) – Szöllős (Szőlős) – Dörgitse (Akali Dörgicse) – Fölső és Alsó Dörgitse – Tihany (Tyhan) praedium – Szent Jakabfa – Herénd praedium (Herend) – Csicsó – Árokfeő praedium (Arakfere) – Szent-Antalfa(lva) nemes, puszta (desertus) – Tagyon (Zanko praedium) – Nemes Törögyd – Ráska praedium (Rhaska) – Petend (Petend) – pagus Vigánd (praedium) (Vugant) – Nemes Vigant – Hennye – Nemes Vigant – Kapocsa – Kűvágó Eörs – Küves Kál – Mind Szent Gall – Kissfalud – Hegyesvár praedium – Szent Bekalla (Bekály) – Monostor Apáti – Káptalan Tóty – Bács (Bácsa) – Badacsony Thomaj – Kis Örs praedium – Gyula Keszi (Julla-) Sáska (Sasko) praedium Raposka (Rhapuska) – Hagymagos – Kis Apáthi

Content provider