HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 006. - No. 040.

Date 1710. február 1.
1709. december
1710. január
1710. január 16.
Description

1. 3 old. latin, eredeti aláírás.
2. Aestimatio c. becslés 1710. január 16. 3 old. latin készítette: Csernyawzky Ferenc alszámvevő.
3. Becslés a kamarai officiálisok megjegyzéseivel, latin, 5 lap 1710. január 16.

Text

„Conscriptio” melyet a nagyszombati harmincados készített. – (Összeírás: kuriális épület, allódiális vetés, állatok, jobbágyok csak szám szerint.)
Nagy-Szombat:
Egész telken álló ház. Leírással. Kert, melyet Heister marsall engedélyével egy német használ.
Puszta-Pagy:
Curia, csűrrel, istállókkal, szántóföldekkel, melyeket három nyomásban művelnek (nagyságuk nagyszombati mérőben). Jelenleg búza- és rozsvetés van bennük (ugyancsak nagyszombati mérőben megadva). – egykerekű malom rész, jelenleg puszta – Féltelkes jobbágyok, összesen robotjuk igával heti 3 nap. – puszta telkek, egyik egy nemesnél árendában 2 évre, másik egy jobbágynál, a termés feléért – quartalisták, egyikük gyalogrobottal, másik igásrobottal (1 nap) szolgál – Egyéb szolgáltatással, adóval nem tartoznak. – allódiális vetés – köles pozsonyi mérőben, zab pozsonyi mérőben – az allódiumban található állatok: igás ökör, hússertés – eke, minden tartozékával – lúd, tyúk – Az elkobzás előtt elhajtották: fejős tehén, harmadfű tinó, meddő tehén, ezidei borjú, fejős juh, bárányok, hízott sertések.
Az összeíró bejegyzései.
Nagy-Szombat:
Curia, egész sessióval, a helyszínen kerül felbecslésre.
Puszta-Pagy:
Curia, hozzátartozó szántóföldekkel, (nagyságuk nagyszombati mérőben), három nyomásra. Ezidei őszi vetés szintén nagyszombati mérőben. Becslésnél négyszeres hozammal számolnak, ebből levonják a vetőmag értékét, az így nyert összeg lesz a becsérték. Ugyanígy járnak el a tavaszi vetéssel kapcsolatban is, de itt csak háromszoros hozamot vesznek figyelembe. – Féltelkes jobbágyok összesen ezek igásrobottal tartoznak, ennek becsértéke. – Puszta telkek, árendában, de mivel az összeíró sem az egyik telek árendájának összegét, sem a másik telekhez tartozó szántóterület nagyságát (melynek fele termése lenne a fiskusé) nem ismeri, ezek becsérték nélkül szerepelnek. – Mivel a malom jövedelméről az „A” conscriptio nem beszél, így itt becslése sem lehetséges. – Quartalisták, gyalogrobotjuk értéke igás értéke zsellér, heti egy napi robot értéke. – Igásökrök és sertések a szárnyasokkal együtt a helyszínen kerülnek értékelésre. – Az erőszakkal elhajtott jószágok visszaszerzendők.
Összes becsérték: fl. 420,50 – 5 és 6%-os tőkeérték is megadva.
Az aestimatio felépítése: jobboldalon sorolja fel (a „B” jelű aestimatioval szóról-szóra egyező szöveggel) a becslés tárgyát képező ingatlanokat és ingóságokat, melyekre a baloldalon számokkal ellátott, különböző jellegű megjegyzések vonatkoznak. Ezek a megjegyzések részben a „B” becslés korrekcióját és kiegészítését tartalmazzák.
Adreanszky Zsigmond javai.
(Pozsony m.): Nagyszomba (Tyrnavia) – Puszta Pagy

Content provider