HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 006. - No. 037.

Date 1724. szeptember 17. Kassa
1725. október 21.
1724. szeptember 18.
Description

1. 12 old. latin, eredeti aláírás.
2 pld. a másik példány, amely a jobbágytelkek postfunduáliáit nem tartalmazza, külön regesztázva.
2. Összeírás 1725. október 21. Segnye A birtokoknak a kamara részére történt visszaadásáról, 2 pld.
3. Becslés 1724. szeptember 18. Kassa 3 pld. (Melchior Guttwirth).

Text

„Conscriptio”, melyet Mattyasovszky Imre készített. – Összeírás: jobbágyok név szerint, állataik, postfunduális szántó nyomásként, irtásföld, kaszáló, szolgáltatásaik.
Ábrahámfalva:
táblázat, jobbágynevek – sessio (nagyság szerint) – fiúgyermekek – ökör, ló, tehén, tinó, juh, kecske, sertés, méhkas – Az egyes nevek után külön-külön felsorolja az összeíró az együtt élő családtagokat (pl. egyik nős fiával él, aki kiöregedett apját segíti), továbbá robotjukat igával, ill. gyalogszerrel. – Szökött jobbágy (összeírva a magával vitt ingóságok) örökébe lépő jobbágy, míg házát felépíti, a földesúri szolgálatok alól mentes. – munera: évente fejenként 2 tyúk – Már részben kivágott erdő tartozik a faluhoz. – Educillum feltételezett jövedelem.
Zegnye:
puszta telek névvel – a hozzátartozó földek után kilenceddel és tizeddel tartoznak – A réten három szekér széna terem, ez a földesúré. – Educillum l. Ábrahámfalva. – A faizási jogért a környező falvak meghatározott összegeket fizetnek. A legeltetésért aratókat tartoznak állítani. – Dézsma: báránytizedet adnak. – Tölgyerdők, a legeltethető sertések számával, utánuk sertéstizeddel tartoznak. – Mindezek a jövedelme megoszlanak a különböző részbirtokosok között.
Erdőcske:
területén földesúri rét (szénatermése szekérben) – kimutatás és conscriptio
Zegnye:
táblázatban: jobbágynevek egész és fél lakott telek (nagysága) – puszta telek – testvérek – nagyobb fiúgyermekek – kisebb fiúgyermekek – ökör, ló, tehén, tinó üszőtinó, juh, kecske, sertés, méhkas – szántóföldek: első nyomásra (köböl, quarta), második egymásra (quarta (1/8) – harmadik nyomásra (quarta 1/8) – irtványok után (köbölben) – szekér széna (fundusok után) – szekér széna (irtványok után) – A táblázatok rovatai között különböző megjegyzések: puszta telke kertje és rétje a földesúré, educillum javításra szorul, stb. – Ábrahámfalva felé eső szántóföldek – táblázat: a jobbágy neve, (1., 2. és 3. nyomásonként külön) – köböl, quarta, 1/8 (irtványföldeknél) – köböl, quarta, 1/8 (telki állományú földeknél) – a táblázat szlovák nyelvű – A harmadik nyomás az összeírás évében ugar, széna terem rajta. – A táblázat után: census: újév körül fejenként két gyúk, ill. a másik aratás vagy Szent Mihály nap táján. Gyapjas birkát lenyírni és a gyapjút megszőni tartoznak. – Robot: két igás fogva egy szekérbe, szüretkor az igásrobotosnak adják, a gyalogszeresek munkást tartoznak adni. Ezen kívül a szokásos mezei munkákkal mind az igások, mind a gyalogszeresek tartoznak. – Dézsma: a telki állományhoz tartozó földek után gabonatizeddel és kilenceddel tartoznak. Ugyanúgy a puszta telkek földjei után is, valamint „administrabant in stramine peklinum”. – Báránytizedet is adnak, méhtizeddel együtt. Sertéstizedet a makkoltatás után adjanak. – Tölgyerdők (makkoltatható sertések számával), névvel.
Bánya:
Cservena-Bánya nevű faizás. – Aratók állítása. – A részbirtokosok név szerinti felsorolása.
Ábrahámfalva:
Különböző vitás-jogi helyzetű rétek felsorolása. – Malom a Delna folyón építhető, mivel télen-nyáron elegendő vize van.
Erdőcske:
felértékelve még nincs – jobbágynevek – lakott telkek (nagysága) – puszta telkek (nagysága) – testvérek – fiúgyermekek – ökör és ló, tehén, sertés, juh és kecske, méhkas – telki állományú szántók (három nyomásban összesen, vetésköböllel) és rétek (szekér széna száma) – educillum: nincs, az egyik jobbágy a földesúr megbízásából saját fundusán árulja az úr pálinkáját (13 hordó), értékét is feltünteti az összeíró – robot: aratáskor gyalogrobottal tartoznak
Zegnye:
educillum l. Ábrahámfalva – makkos erdő (makkoltatható sertések számával) – legeltetés (fizetett összeg feltüntésével)
Erdőcske:
A bíró és esküdtek vallomása alapján összeírható rét nincsen. – fél- és negyedtelkes jobbágyok összesen, 6-, ill. 5%-os tőkeértékkel számított becsértékük a jobbszélen két rovatban feltüntetve – educillum értéke
Zegnye:
puszta féltelek értéke – educillum-rész értéke – makkos erdő értéke (a makkoltatható sertések számával), rész-birtok – legeltetésért fizetett összeg része
Erdőcske:
rét (80 szekér széna terméssel, egy-egy szekér értéke megadva)
Összes becsérték magyar forintban: fl. 3253,83 1/3 (6%-os) – Összes becsérték rajnai forintban: fl. 2711,31 2/3 (6%-os)
Br. Ernest a Petrach ezredes által árendált fiskális javak.
(Sáros m.): Ábrahámfalva portio (possessio) – Zegnye portio (Segnye) (possessio) – Erdőcske portio

Content provider