HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 006. - No. 035.

Date 1726. augusztus 5.
1726. szeptember
1726. szeptember 10.
Description

1. 3 old. latin, eredeti aláírás, pecsét.
2. Becslés 3 pld. 1726. szeptember 10.
Készítette: Szenper András coadjutor a Szepesi Kamaránál 3 példányban.

Text

„Conscriptio”, melyet Thurzo György számvevőségi notarius készített. – Összeírás: jobbágyok név szerint, állataik száma.
Az egyes részbirtokosok minden pontnál külön-külön, név szerint felsorolva. – locus curialis épület nélkül, mindössze egy jobbágytelekből áll, megosztva – szilváskert, hozama köbölben – curiális földek, melyeket három nyomásban művelnek (egy nyomásra eső vetés kassai köbölben) – rétek, szénatermés szekérszám – táblázat: örökös jobbágyok névvel – sessiok – fiúgyermekek – ló, ökör, tehén, sertés, méhkas – összesen – puszta telkek névvel és nagyság szerint, a tulajdonosok feltüntetésével – egy egész telken taxalistás ül (névvel), évente rh.fl. 2-t fizet – Feljegyzés: a jószághoz tartozó földterület dombos, de elég nagy és termékeny is, szemben a trágyázás hiányzik. – A földeket három nyomásban művelik. Egy egész jobbágytelekhez egy nyomásra 4 kassai köblös vetésű szántóföld és 4 szekér szénát termő rét tartozik. – robot: a földesúr kívánsága szerint – tized: búza, árpa, zab (köbölben) – egyesek egy-egy kitta kenderrel is tartoznak a földesúrnak – tölgyerdő (a makkoltatható sertések számával) – a sertések után tizedet is adjanak vagy redemptiót
6-, ill. 5%-os tőkeérték az aestimatio jobbszélén, két rovatban feltüntetve – Locus curialis, épület nélkül, egy jobbágysessióból áll, értéke – szilváskert (1/2 köböl szárított szilvát ad), értéke – Curiális földek, három nyomásban művleik (egy-egy nyomásra jutó vetés kassai köbölben), összesen is, megadva). – Mivel a földeket nem trágyázzák (terrae fimatione indigeant), egy köblöt csak 6 ft-tal számítanak és egyszeres termést vesznek figyelembe. – rétek (szénatermés szekérszám), értékbecsléssel – egész jobbágytelkek összesen, értékbecsléssel – taxalista évi taxája, helye mint puszta telek kerül becslésre – egész pusztatelkek összesen – dézsma (tized): telki állományú földjeik után és irtásaik után tizeddel tartoznak (búza, árpa, zab), mennyisége köbölben – értékbecsléssel néhányan (4) egy-egy kitta kenderrel is tartoznak a földesrnak – tölgyerdő (a makkoltatható sertések számával) – nem minden évben terem. Jövedelme – Összes becsérték R. fl. 2452,30
Zálogjogon bírt kamarai javak.
(Borsod m.): Alsó Disznód másként Szent-Györgyfalva

Content provider