HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 006. - No. 015.

Date 17. század vége
Description

2 old. latin, töredék dátuma nincs keletkezésének korára tartalma utal.

Text

„Specificatio” – A falvak felsorolása, néhol a korábbi birtokos neve.
A volt birtokosok neve (Káldy György) és a fiskus kezére jutás oka a legtöbbször feltüntetve.
A budai kamarai districtusban lévő fiskális javak.
(Somogy, Baranya m.): Kis Csány – Sillye – Kákits (Kakocz) – Oszro – Baranya (Osro) – Kis Asszonyfa – Nagyfalu – Pazdány – Szabas – Kisfalu praedium – Haraszti – Felső- és Alsó Vaskapu – Törnyelő – Nemes Apáthy – Tormás – Dorogh – Szent Mihály praedium – Patosfa praedium – Máriafa praedium – Szilvás Szent Márton praedium – Marócza – Aranyos praedium – Viti praedium – Isztara – Viszkocz praedium – Czelna praedium – Sós-Vertike praedium – Ivány praedium

Content provider