HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 006. - No. 008.

Date 1687. október 15.
Description

1. 2 old. latin, eredeti aláírás, pecsét.
2. 2 old. latin, másolat „Bona Petri condam Danffy…” c. becslés 2 pld.

Text

„Conscriptio”, melyet Jászai András készített. – Összeírás a subditusok nevével, állataik száma, szolgáltatásaik.
Ludna, Tardona, Barcza:
1/2 telkes jobbágy á 100 fl. – egész telkes jobbágy á 200 fl. – puszta telek jobbágy á 50 fl. – becsérték összesen: fl. 3000
Thaas:
Nemesi curia fele puszta, a hozzátartozó szántóföldek, (ezek ugyancsak felezettek) melyekbe 36 1/2 kassai köböl vetés megy bele.
Tuzsér:
Az egész telkes jobbágyok becsértéke á fl. 200.
Dobrád:
egész telkes zsellérek (!) – becsértéke á fl. 100 – puszta telkeké fl. 75 – becsérték összesen: fl. 4942
Ludna:
Dánffy Péter részbirtoka – jobbágyok felsorolása névvel – gyermekeik száma – ökrök, disznók száma – sessiók nagyság szerint – a faluhoz makkos erdő tartozik, ezer disznó hízlalására elegendő nagyságú – a disznók után dézsmával tartoznak – gabonából és borból hetedet adnak, továbbá juhból, bárányból és méhből is – szőlők száma és iugerumok száma – robot: ahogy előljáróik rendelik
Tardona:
census nincs – testvérek száma – tehenek száma – egyébként l. Ludna
Malinka:
egy jobbágy
Ezekből a birtokokból jelenleg semmi jövedelem nem származik, földjei puszták, vetetlenek.
Bartza:
jobbágyok névvel – gyermekeik száma – ökrök, juhok, tehenek száma – iugerum (1–2 hold) száma – méhek, szőlők száma – sessiók – ugyanitt Hatvany Ferencnek is van 3 jobbágytelke – a jobbágyok tartoznak megművelni, utánuk heteddel tartoznak – robot: előljáróik parancsa szerint – Makkos erdő 300 disznó hízlalására – Jelenleg az összeírtakból semmi nincs, sem termés, sem munka, sem egyéb jövedelem.
Az összeírásban Gömör megyei helységeknek tünteti fel az öszeíró Ludnát, Tardonát, Bartazát és Malinkát.
Néhai Dánffy Péter javai. (Gömör m.): Ludna portio – Tardona portio – Barcza portio
Néhai Serédy Benedek birtokairól, melyeknek fele a fiscust illeti: (Szabolcs m.): Demecser (portio) (possessio) – Thass (portio) – Tuzer (portio) – Dobrád (portio)
(Gömör, Szabolcs m.): Ludna (Dánffy Péter részbirtoka) – Tardona (portio) – Malinka (portio) – Bartza (portio)

Content provider