HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 006. - No. 002.

Date 1684. július 24.
Description

5 old. latin és magyar eredeti, aláírás, pecsét.

Text

Összeírás, mely a subditusok nevét, fiaik, állataik számát, úrbéres szolgáltatásaikat tartalmazza. – Készítette Szegedy György összeíró.
Urbárium
Jobbágynevek, gyermekek száma, neve és kora, fiútestvérek neve és száma. – Ló, ökör, tehén, disznó és juh száma. – Sessió nagysága. – egész telkes soltészság – puszta telkek – Census: a soltészok és a jobbágyok közösen fizetik. – Munera: tyúk, lúd, vaj, lenmag: 1 quarta, kender: 4 kitta (marok). – Száraz kocsma (educillatio sicca) fejében megegyezés szerinti összeget fizetnek. – dézsma: minden vetésből – A pusztákhoz tartozó szántók után két dézsmát adnak. – Pázsit-disznó dézsmát is adnak – Méh- és juhdézsmával is tartoznak, ha nincs, 4 kassai köböl komlót adnak helyette közösen. – Makkos erdő a falu határában, 500 disznó hízlalására elegendő. – Vendégfogadó, a tatárok felégették. – A falu határában Homonnayné asszonyomnak van két darab földje, az egyikbe 8 kassai köböl, a másikba 6 kassai köböl gabona megyen, hozzá 3 köböl, szénát termő rét. – Ugyanitt a Barkóczyaknak is van földjük: egy 8 kassai köblös és egy 6 kassai köblös, utóbbi vetetlen, s hozzá 6 szekér szénát termő rét. – Censust közösen fizetik. – Pünkösdre egy hordó bort tartoznak adni.
(Zemplén m.): Dobra – Benkóc

Content provider