HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 005. - No. 045.

Date 1712. szeptember 20.
Description

1. 27 old. latin, eredeti aláírás, pecsét.
2. 1711. szeptember 26. Kassa. Franciscus Mering jelentése a kamarához.
3. 1711. szeptember 18. Dolha. Bényei György levele a kamarához.

Text

„Conscriptio” (Összeírás a subditusok névsorával, fiaik, állataik számával, úrbéres szolgáltatásaikkal.)
Dolha:
Allódiális szántó; vetőköbölben. Két nyomású művelés. – Földesúri rétek: szekér szénában. – Földesúri tölgyerdők: makkoltatás kb. 60000 sertés számára. – Jobbágy-nevek. – Jobbágyfiak. – Igaerő: ökör, tehén, borjú, ló, kanca. – Állatállomány: sertés, juh, kecske, méh. – Telek-nagyság. – Telki-rét: szekér szénában. – Telki szántó: vetőköbölben. – Puszta-telek. – Szökevények: „Fugitivi tam propter nimiam caristiam annonae, ubi ex frondibus et galndibus panes pristare cogebantur, quam etiam nimiam portionis impositionem in aliena sola profugere necessitati sunt”! – Robot, korlátlan. – Sertés- és juh-dézsma. – Census: zab-köböl, tyúk, tojás. – Cigányok: robotjuk lakatos munka! – Egykerekű földesúri malom.
Kerecske:
Egykerekű földesúri malom és egy másik romos malom. – A papi telek után nyestbőrrel, valamint juh és méhkas-tizeddel tartoznak.
Berezna:
Romos földesúri malom. – „Major pars possessionis propter contributionem, servitiorum onera et annonae caristiam discedere coacti sunt”!
Kusnyicza:
Kisebb kerekű földesúri malom.
Szukapatak:
Egykerekű földesúri malom.
Rekita:
Magasabb censust fizetnek, robotjuk csak másodhetenként van.
Hidegpatak:
Ugyancsak magasabb census (taxa) és csupná heti 4 nap robot.
A portiókhoz tartozó jobbágyoknál a census és robot aránya a rekitai és hidegpataki parasztokéhoz hasonlóan alakult. – Az urbáriumhoz csatolva a kamarai levelezés, mely egyrészt az összeírás elrendelésére, másrészt a birtokjogi viszonyokra vonatkozik. – A jelzett urbáriumot (az 1854. október 12-i keltű őrjegy tanúsága szerint) kiadták a pénzügyigazgatóságnak másolatban. – Jelentés a kamarához: Bényei György 1711. szeptember 18-i levele, melyben gr. Teleki család megbízásából tiltakozik a kamarai összeírás ellen.
Dolhay György magvaszakadtával a fiskusra szállt javak. Dolhai uradalom.
(Máramaros m.): Dolha – Kerecske – Berezna – Kusnyicza – szukapatak – Zadnya – Bronyka – Roka-mező – Tyuska – Holyatin portis possessio – Rekita (Bona Mayana) – Hideg Patak – Kelecsen portio – Ökörmező portio (Portio Szulaine) – Szolyma portio (Portio Szulaine) – Boronyha – Zadnya – Rosallya portio

Content provider