HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 001. - No. 043.

Date 1702. január 9. Kanizsa
Description

2 oldal német nyelvű eredeti, aláírással hitelesítve. 2 db. melléklet: 1 becsű, 1 db. melléklet jelentés a kamarai összeírásról. Mindkettő német nyelvű.

Text

„Conscriptio pagi”, kamarai összeírás, készítette Paul Wibner a földesúr nélküli kincstárra szállt falvakról.
Attad:
Jobbágynévsor – Jobbágyfiak és lányok. – Ló-, ökör-, tehén- és borjú-állomány. – Sertés- és kecske-állomány. – Bortermés, köbölben. – Megművelt szántóterület, holdban. – Szőlőkert. – Zsellérek névsora. – A helység földrajzi fekvése. – A 250 holdas határ jórészt puszta. – 300 holdas nagyrészt tölgyerdő. – Szőlőhegy, gyümölcsös és rét nincs a faluban. – A sessiók tagozódása. – Igazolt földesura nincs. – A régi török földesúrnak fizetett adó. – Jelenleg évi 12 tallért adnak a meg nem erősített földesúrnak, birtokosnak. – A Rinyán rozoga malom, évi jövedelme 15–16 köböl gabona. – A jobbágyok között nincsenek armalisták, curialisok és libertinusok.
Mindszent:
(Összeírva: Kanizsa 1702. február 3.) – Igazolatlan földesurak kezében. Teljesen puszta. 80 hold szántó, 50 szekér szénát adó rét és 10 hold bozótos erdő. – Jelentés a kamara által elrendelt összeírásról. – Kamarai értékbecslés. – A jövedelem 6%-os tőkeértékével számolva Attad értéke 2728 Ft, Mindszent értéke 600 Ft. – (Számítás: 1703. március 20.)
Kamarai birtokok.
(Somogy m.): Attad
(Zala m.): Mintszent

Content provider