HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 001. - No. 012.

Date 1602
Description

75 oldal latin nyelvű 1836-ban március 20-án Budán készült hites másolat. (Készítette: Czegler Mihály vice-archivarius Regiae Cameralis.)

Text

„Urbarium” Készítette Turóc vármegye. – Urbarium seu Aestimatio.
Nevek és sessiók felsorolása nélkül, minden néven előforduló jövedelem értéke pénzben kifejezve. – 1. oldal: a kocsmák és vámokból eredő jövedelmek felsorolása falvak szerint. (Pénzben és akó-sör mennyiség szerint.) – Allódiumok felsorolása: Várallyán és Ratiboron. – Szt. György vigiliáján adóban fl. 10. – Sószállításért 8, 70 – Sörért (9 akó) 18. – Mészáros 1. – Dézsma 4,10 – A jobbágyok bárányaiért Tal. 35 = 64,80 – Szt. János adójában 700 juhért fl. 60,20 – „Tobus Hola” nevű hegy után 2,25 – 3 báránykáért 4,80 – a pandurokért (pro satrapis) 2,97 – élelmiszerekért 6,70 – „Jalovarka Hola” után 10 – Szt. Mihály adójában nyestekért 9 arannyal tartoznak = 32,40 – „Drtkorkeg”-nevű irtvány után = 2 aranyat fizetnek = 7,20 – „Dralin Hola” fele után 3 arany = 10,80 – „Hluboke” után 1 arany = 3,60 – Bronza (bridza-sajt)-ért 5,40 – 2 malomtól Karácsony adójában 10 – a lovászok szénájáért adójában 1,50 – a ménes szénájáért adójában 1 – a fűrészmalomtól, 100 deszka után 10 – madarász-eszközök után fl. 5,47 – „Paradnich”-nevező adó 3,97 – „Trssljarskich” mindegyik malomtól 1 fl, 2 malomtól 2 – 11 madárért 2,75 – Soltészektől: borszállításért 10, szénaösszehordás helyett Klimowkán Tal. 9 = 16,20, „Seczkarschich”-adó mindenütt 2,50, gerendákért 8, 1 juhért 1,60, 12 tutajért (pro ratibus) 24, sós halakért 3, pro descriptione scultetorum, pro descriptione Iudicium 3, halászóhelyért 2 – Ad frumentarium: rozs 10 lukna, árpa 10 lukna, zab 2 lukna (a soltészektől), a ványolóktól (a fulonio) fl. 3, a vámtól 32, tilalmasok után 12, irtványok után Tal. 20 = 4,36, a fonónőktől 2, komlóért 0,80, 2 libra borsért 2.
Árva várához tartozó javak.
(Árva m.): Hrustin (Hrussczin) – Lomna – Krussetnicza (Krussecznicza) – Vanyovka (Wanjovka) – Vaszilló (Waszylow) – Babin (Babino) – Lakcsa (Lakcza) – Kaménske – Breza – Tyapessó (Tepessov) – Vavrecska (Wawreczka) – Jaszenicza (Jasenicza) – Mutne – Veszelle (Weszele) – Szihelne (Sihelnee) – Namestowo (Klin ad Nameszto) – Klin (Klinn) – Szlanicza – Zubrohlawa – Rabcza – Rabczicze – Polhora – Buobrow – Usztye (Ustja) – Zavada (praedium) – Dolnja Lipnice (Alsó-Lipnice) – Hornja-Lipnice (Felső-Lipnice) – Dolnja Zubrzicza – Hornja Zubricza – Jablonka – Kulich – Harkabusz – Wilczek – Szárnya (Szarna) – Bukovina – Bekelnik – Chiznee – Szuháhorra (Sucha Hore) – Hladovka – Wittanowa – Brezovicza – Lieszek (Liések) – Zavidov (Zabido?) – Tresztena (Trstjenna) – Turdossin – Zuberecz – Habowka – Bieli Potok – Kriva – Podbiely (Podbjela) – Nizna-Wesz – Kraszna Huorka – Dluha Luka – Dubowa Sedlaczka – Chlebnicze – Malatina – Puczov – Prybiss – Pokrowácz – Medzibrogy (Mezi-Brodja) – Knyazsa (Knyaza) – Bzinne (Bzinna) – Zaszkal (Zaskaly) – Alsó-Kubin (Kutin oppidum) – Jaszenova (Jasenova) – Poruba – Zabress (Zabrez) – Zsaskó (Zasskov) – Zazriva – Parnicza – Nagy-Falu (Welka Wes) – Nagy Bisztjerecz – Dubova Walaska (Valachorum) – Lehota (Benyő) (Benjo) – Kis Lehota

Search result navigation
Content provider