HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 001. - No. 011 / a.

Date 1566
Description

108 oldal latin nyelvű eredeti fogalmazvány. Az eredeti irat Jugoszláviának kiadva, a regeszta filmről készült.

Text

„Regestrum generale seu urbarium” A keletkezés körülményeit nem ismerteti.
Tahi Ferenc volt javai.
Morasevc:
Jobbágy-névsor. – Telek-nagyság; quartalicium. – Szt. György és Szt. Mihály napi adó. – „Census Krwye”. – Kwna adó. – Zab-adó; egy féltelkesnek 1,5 corus (egy corus = 120 icce!). – Búza-adó; egy féltelkesnek 0,5 corus. – Tyúk, sajt és tojás-adó. – Az irtvány után (extirpaturam ad unam dietam) búza és zab-adó. Az irtvány áradásos területen fekszik. – A kaszálók után a jobbágyok kappan és pénzadót fizetnek. Ezek a rétek nem telki eredetűek. – Csaknem minden faluban vannak jobbágyok, akik „in Kwnys residentes” szerepelnek. Ezek a parasztok csak zab-adót és nyestpénzt fizetnek! (Zsellérhelyesek vagy mentesek – Az ún. „Kwna-pénzt” (lásd fentebb) mindkét típusú jobbágy fizeti. – A paupereknek többnyire csak irtványföldjük van. – A pásztorok, allodiális gazdák, villicusok, stb. jórészt az „in Kwnys residentes” parasztok közül kerülnek ki. – A montanista jobbágyok adómentesek. – Gyakran idegenben szereznek irtványföldet, „Extirpatitiae colonorum quondam spec. ac. magf. domini Petri Erdewdi a Monyoroskerek, iuxta fluvium Krapina existen.” Ugyanitt későbbi bejegyzés: „Item in anno (15)68 occupata sunt extirpaticia ista omnino per Magcum. Franciscum de Tah(i), ab eo anno nihil solwerunt”! – Malmok: I. Minden malom után évi 10 dénárt és egy kappant kap az uradalom. – Egy malom a Toplicza, hat malom a Zlanipothek mellett fekszik. – II. Összesen öt malom. – III. Összesen három malom. – IV. Egy malom. – V. Összesen három malom. – A két birtokos (Tahi Ferenc és a kamara) által felszabadított libertinusok névsora: pastor, vigil, mercennarius, in allidio, hortulanus, viceprovisor.
Kamarai birtokok. Tahi Ferenc volt javai alsó-sztubicai uradalom.
(Zágráb m.):
Preconatus Inferior: Morassewcz – Kwczetinno – Pwzthodol – Toplycza – Zthermecz – Kapleschak – Pzarno – Gwrgew Werth – Zlathyna – Igrysche – Orozlawye – Andrassowcz – Krwhenczy – Lypowecz – Steffandol – Dubowecz – Kwrmanczy – Prytyzka
Preconatus Superior: Hrwssewecz – Vynterewczy – Zelnyk – Modrazczy – Zlanipothok – Hysakowczy – Golobowcze – Zthobychycza – Rheka – Oppidum sub Castello
A malmok felsorolása: I. A vár környéki malmok. – II. Molendina in fluvio Rheka. – III. Molendina in fluvio Zhydako. – IV. Molendina in fluvio Byzthra. – V. Molendina in fluvio Krapina.

Search result navigation
Content provider