Királyi Könyvek - 47.3

Name Rauch Pál a Báni ezred ezredese,a horvát báni tábla jegyzője
Type Királyi Könyvek
Issuer of charter Ferdinánd 1; 1557.05.28; nemesség és címer adományozása;
Mária Terézia; Bécs; 1763.04.06; bárói cím;
Related Rauch Leó,Gergely,Balázs,Dávid nedelici harmincados,dalmát-horvát-szlavón főtizedszedő,István a kulpai sereg tisztje,Dániel Zágráb vármegye alispánja,császári követ,dalmát-horvát-szlavón vicebán,Zágráb,Kőrös vármegyék főispánja,Zsigmond Zágráb vármegye alispánja,Zágráb vármegye nemesi felkelő seregének kapitánya,János a Horvát Tanács titkára,Zágráb vármegye alispánja,a dalmát-horvát-szlavón báni tábla elnöke,Zágráb vármegye főispánja,dalmát-horvát-szlavón vicebán, Izabella királyné, János Zsigmond, Draskovich János, Károly 3, Laudon tüzér tábornok
ti:Esterházy de Galantha Ferenc kancellár, Pálffy de Erdőd János dalmát-horvát-szlavón bán, Batthyány Károly dalmát-horvát-szlavón bán
Notes címerleírás
életrajzi adatok
Nagyszeben
Erdély
török háborúk
Ottomán Porta
Rákóczi-szabadságharc
Divussa folyó
Száva folyó
Itália
Franciaország
Belgium
báni határőrvidék
Poroszország
Serial number 47.3
Archival reference A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 47. kötet - 5 - 10. oldal
A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1764. január - N°. 42.
Identifier HU MNL OL A 57 - 47 - 0003

Content provider