Királyi Könyvek - 39.185

Name Tallyan József Vas vármegye nemesi felkelőinek ezredese n:Bakács de Szentgyörgyvölgye Terézia ennek a:Benedek
Type Királyi Könyvek
Issuer of charter Mária Terézia; Bécs; 1742.07.27; birtokadomány;
Birtok Somogy; Dershida;
Zala; Szalamindszent; Pacsa;
Vas; Rabokovácsi; Kiskovácsi;
Rezi; Tadika; Kéménd; Vásvár;
Related Lengyel de Thothy Gáspár,Lajos, Nagy József, Horvath Ferenc, Vidos János, Lotharingiai Ferenc-István helytartó
e:Festetich Kristóf a Helytartótanács tanácsosa, Petheő de Gerse János
Notes vasvári káptalan
veszprémi káptalan
Serial number 39.185
Archival reference A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 39. kötet - 327 - 329. oldal
A 35 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Conceptus Expeditionum - 1742. augusztus - N°. 11.
E 227 - Magyar Kamara Archivuma - Libri donationum - 21. kötet - 375. oldal
Identifier HU MNL OL A 57 - 39 - 0185

327
328-329
Search result navigation
Content provider