Királyi Könyvek - 23.1

Name Rumer Márton pannonhalmi főapát, Matusek András győri prépost
Type Királyi Könyvek
Issuer of charter Lipót 1; Bécs; 1692.10.24.; peres ügy;
Birtok Győr; Septér; Szemiszuka;
Related Szenthe Bálint alnádor, Cziráky de Dienesfalva Mózes a Magyar Kamara tanácsosa, Frank János a Magyar Kamara tanácsosa, Szegedy Pál Vas vármegye alispánja, Morocz de Beketfalva Ferenc Pozsony vármegye esküdtje, Péterffy András novi püspök,esztergomi nagyprépost, Orbán Pál nádori ítélőmester választott bírák, Kollonich Lipót a győri egyházmegye adminisztrátora, Erzsébet királyné
ti:Jaklin Balázs nyitrai püspök,Nyitra vármegye főispánja,kancellár, Maholányi János a Magyar Kancellária tanácsosa
Notes határjárás
török háborúk
veszprémi káptalan
Maczo
Serial number 23.1
Archival reference A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 23. kötet - 1 - 3. oldal
Identifier HU MNL OL A 57 - 23 - 0001

Content provider