Királyi Könyvek - 11.276/a

Name Cziráky de Dienesfalva Ádám nádori ítélőmester a:Kaldy Zsuzsanna ennek a:Péter a:Beyczy Dorottya, Kaldy de Felsőkald Péter,Ferenc,István a:Ferenc ennek a:Péter a:Beyczy Dorottya, Kaldy Mihály
Type Királyi Könyvek
Issuer of charter vasvári káptalan; 1652.07.18; birtok átruházása; egyezség;
Birtok Sopron; Liguand; Alsoramocz; Felseöramocz; Sunigrob;
Vas; Szökefölde; Buchukisszölös; Heryn; Beycz; Kysvinom; Nagyvinom; Szarkahaza; Nadallya; Radocz; Podnay; Geöncz;
Related Tholnay Ferenc vasvári prépost,türjei prépost, Lony János vasvári őrkanonok, Batthyány de Némethújvár Ádám, Nádasdy Boldizsár Vas vármegye alispánja, Meszlényi de Guar Benedek Vas vármegye alispánja, Horvath de Mankobük Ferenc Vas vármegye esküdtje
e:Beyczy Gergely
Notes Rohoncz vára
Gyöngyös folyó
Serial number 11.276/a
Archival reference A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 11. kötet - 554 - 557. oldal
Identifier HU MNL OL A 57 - 11 - 0276 / a

Content provider